Guds kirke havde afdelingsjubilæum i Randers

Det skal være rart at være i Kronjyllands Frimenighed. I weekenden fejrede menigheden 25 års jubilæum.

Lørdag og søndag den 4.-5. september fejrede Kronjyllands Frimenighed 25 års jubilæum.

Søndag var det med festgudstjeneste i en fuld kirke. Lørdag foregik det på festlig vis med grill, børnerockkoncert, overdådigt kagebord og hjertelige hilsner bl.a. fra borgmesteren i Randers og repræsentanter for den kirke, som Kronjyllands Frimenighed, KFM er en del af.

Se billeder nederst

Det gik faktisk igen flere gange, at Gud kun har én kirke. Han har også kun én kirke i Randers, og KFM er blot en afdeling af den. Det understregede kirkens vejleder Børge Haahr Andersen, og det understregede også menighedens præst gennem 20 år Peter Kofoed Herbst og frikirkepræst Kent Jakobsen, der begge pegede på, at her var man ikke konkurrenter, men arbejdede sammen om at nå by og mennesker.

Generøs gestus

Særligt to ting hang fast efter jubilæumsdagen. Det ene er historien om, at da KFM manglede lokaler i 2004 og bød på deres nuværende bygninger, var de ikke ene om buddet. Også Den Evangeliske Frikirke i Randers havde øje på, hvilke muligheder der kunne udklækkes i det gamle ægpakkeri. Det kom KFM for øre, og da man vidste, at frikirken var kendt for at handle hurtigt, blev bestyrelsen hasteindkaldt.

Men allerede inden mødet blev holdt, kom der besked fra Den Evangeliske Frikirke: ”Vi har hørt, at I også er interesserede i bygningen, og I skal vide, at I kan få den. Vi har allerede en kirke, det har I ikke. Vi kan oplyse, hvad vi har forhandlet prisen ned til – og så kommer vi og hjælper jer med at bygge om!”

Generøst og gribende. Og effektueret i praksis.

Kirke der rækker ud og vækker genklang

Det andet man som gæst lægger mærke til i KFM, er kaldet til at være kirke ikke blot for dem, der allerede er der, men ved at række ud til byen. Evangeliet om Jesus må deles. KFM er og vil være en kirke i mission.

Det kendetegn har været med fra begyndelsen, og da Peter Kofoed Herbst for 20 år siden blev ansat, var det da også det, han slog på ved sin ansættelse: ”Hvis I kun vil være kirke for dem, der allerede er her, så er det ikke mig, I skal ansætte.”

Siden er kirken vokset. I dag består menigheden af ca. 250 børn og voksne. Nogle af pionererne er stadig med, men nu er også deres børn og nye kræfter kommet til. Foruden søndagsgudstjeneste og cellegrupper har menigheden et aktivt børne-, junior- og ungdomsarbejde og et diakonalt tilbud ”Kirkernes familiearbejde” i samarbejde med Den Evangeliske Frikirke.

At kirkens engagement gør en forskel og vækker genklang i byen, kunne man bl.a. forstå på borgmester Torben Hansen. Han fortalte, at frimenigheden netop er kendt for at række ud, og han pointerede, hvor vigtigt, det er, at et stærkt fællesskab, som Kronjyllands Frimenighed tilbyder fællesskab til dem, som måske ellers ikke har et.

Mere gang i børne og juniorarbejdet

Spørger man Peter Kofoed Herbst, hvad han håber for menigheden, svarer han:

”Vi vil rigtig gerne, at kirken er som et hjem. I et hjem hjælper alle til, men kirken skal ikke være et sted, hvor vi kun yder. Den skal først og fremmest være et rart sted at være. Og så håber vi allermest på, at vi får endnu mere gang i børne- og juniorarbejdet. Der var en stor gruppe børn, som voksede op sammen med os der byggede kirken. Og vi har stadig brug for børn og unge. Derfor har vi også netop ansat en børne- og juniormedarbejder 8 timer om ugen. Det skaber liv og holder os i gang.

Det er så vigtigt, at børn og unge vokser op med at være en del af fællesskabet. Det er godt også for dem, at være en del af en modkultur, at lære at række ud over os selv.”

Oplysende og opmuntrende
I anledning af jubilæet har Kronjyllands Frimenighed fået produceret en podcast, hvor menighedens første præst Ingolf Henoch Pedersen og nuværende præst Peter Kofoed Herbst fortæller om pionertiden. Det er både oplysende og opmuntrende lytning.

Lyt med her Fra græsrodsbevægelse til kirke med egen bygning

KORT OM KRONJYLLANDS FRIMENIGHED, KFM

  • Før 1996: En gruppe kristne havde i en periode holdt til tilkaldegudstjenester, fordi de savnede en klassisk, bibelsk forkyndelse i folkekirken
  • 1996: KFM Blev dannet i 1996 som valgmenighed. Ingolf Henoch Pedersen blev ansat som præst på deltid. Han og hustruen Ingrid er fortsat en del af menigheden.
  • 2001: Peter Kofoed Herbst bliver ansat som præst, de to første år på 75 procent. Derefter på fuld tid.
  • 2005: Indtil da har menigheden boet til leje i ét af Indre Missions missionshuse i Randers. Men da missionshuset skal sælges, køber KFM et tidligere ægpakkeri, som senest havde været benyttet af en lampegrossist. Menigheden bygger derefter industribygningen om til kirke.
  • 2013: Kronjyllands Valgmenighed skifter status og bliver til Kronjyllands Frimenighed
  • 2021: Foruden præst Peter Kofoed Herbst har kirken tre deltidsansatte: ungdomsmedarbejder Sebastian Amorsen Vestergaard, børne/juniormedarbejder Anja Gramstrup Sloth og kommunikationsmedarbejder Heidi Johannesen.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights