Galten valgmenighed og Bykirken i Favrskov søger præst

Etableret og nystartet valgmenighed søger præst i fællesskab. Stilingen er et genopslag

Galten Valgmenighed tilbyder i fællesskab med Bykirken i Favrskov en fuldtids præstestilling. Begge menigheder ligger i en afstand af ca. 20 km fra Aarhus.
Ansættelsesprocenten fordeler sig med 70% ansættelse i Galten Valgmenighed og 30% i Bykirken i Favrskov. Der er mulighed for alene at søge ansættelse i den ene af menighederne.

Galten valgmenighed

Galten Valgmenighed er et levende fællesskab, som spænder over alle aldre. Det er et godt og omsorgsfuldt fællesskab, der ønsker at være et fristed fra krav om præstationer og at skabe et frirum til at være menneske. Valgmenigheden befinder sig 20 km fra Aarhus. Det samme gør Bykirken i Favskov, der Den er derfor kendetegnet ved en del udflyttere herfra med halvstore børn. Det giver en god sammensætning af håndværkere, akademikere, diakoner, erhvervsfolk, sundhedspersonale osv.

Valgmenigheden har hen over det sidste år arbejdet med at formulere en vision for de kommende fem år. Galten Valgmenighed er kendetegnet ved at være både solidt forankret i sin kirkelige tradition og åben for nytænkning og forandring. Det afspejler sig i visionen. Visionens overskrift lyder: Galten Valmenighed – nærværende og synlig. Det er vel enhver valg- og frimenigheds vedvarende udfordring, ikke at lukke sig om sig selv, men at være i kontakt med det omgivende samfund. I Galten Valgmenighed ønsker vi at være godt forankret i lokal området. Målet er at bringe evangeliet og kirken ”ud blandt mennesker”, der hvor vi lever og er. Visionen peger på en relevant gudstjeneste, diakoni og fællesskab, som vigtige veje til dette. Der er et godt samarbejde med det lokale IM-missionshus, hvor mange af menighedens medlemmer kommer.

Andreas Østerlund Nielsen, der har været vikarierende præst siden 1. august, siger: ”Jeg har været utrolig glad for at få lov til at være præst for Galten Valgmenighed i en periode. Det er først og fremmest nogle rigtig dejlige mennesker, som har taget godt imod mig og givet mig plads til at være dér, som den jeg nu er. Det er jo dygtige, erfarne, voksne mennesker; og de er dedikerede både til deres tro og til deres kirke, og de har virkeligt et ønske om at give evangeliet videre til flere. Det er en menighed med et kæmpe potentiale.”

Andreas er ansat på Menighedsfakultetet, og vikariatet i Galten Valgmenighed har indgået som en del af hans teologiske arbejde dér. Han søger således ikke den opslåede præstestilling.

Bykirken i Favrskov

Valgmenigheden har sin base i Hinnerup-området og man begyndte at fejre gudstjeneste den 1. december 2013. Der er nu 31 medlemmer (20 voksne og 11 børn), som brænder for et nyt søndagsfællesskab, med alle de oplevelser og udfordringer, som ligger i det. Man er med en placering tæt på Århus i et område, som forventes at opleve tilflytning og som kun kommer til at vokse i fremtiden

Menighedens formål er – i tillid til Bibelen som Guds ved Helligånden inspirerede ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv og til bekendelsesskrifterne som sande og forpligtende tolkninger heraf – at forkynde evangeliet, forvalte sakramenterne, tjene diakonalt både indadtil og udadtil samt arbejde for kristenlivets vækst.

Begge menigheder er medlem af Menighedsnetværket i Evangelisk Luthersk Netværk.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights