Galten valgmenighed indretter nye kirkelokaler

Valgmenighedspræst glæder sig til at få vore egne lokaler og til at blive mere synlige i det lokale miljø.

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!