Gå ombord i brevene

Klaus Vibe og Henrik Højlund underviser i epistlernes prædikenpotentiale. Et fag på efteruddannelsen på MF.

Hvis du i højere grad vil se prædikenpotentialet i Det ny Testamentes breve, så er der en oplagt mulighed for at gå ombord i epistlerne til foråret.

Menighedsfakultetet udbyder nemlig emnet som fag blandt forårets tilbud om efteruddannelese.

Faget hedder Epistelteksternes teologi og prædikenpotentiale og er med Klaus Vibe og Henrik Højlund som undervisere. Kurset vil fokusere på epistelteksternes teologi og prædikenpotentiale, og det vil bygge bro mellem nytestamentlig teologi og nutidig prædikenpraksis. Som en del af kurset vil der være praktiske øvelser.

Kursets formål er blandt andet, at introducere de studerende til en læsning af epistelteksterne ud fra en forståelse af de nytestamentlige breve som liturgiske dokumenter, altså dokumenter der var skrevet for at blive brugt i gudstjenesten. På den måde vil episteltekternes blive udlagt ud fra deres oprindelige form som breve.

Kurset vil desuden introducere de studerende til, hvordan epistelteksterne er blevet brugt op igennem kirkens historie, og undervisningen vil i høj grad give plads til refleksion over epistelteksternes nutidige prædiken- og gudstjenestepotentiale.

Undervisningen på efteruddannelsen er på masterniveau, og der er mulighed for at skrive en eksamensopgave, som bedømmes med ekstern censur.

Du kan læse mere på hjemmesiden: http://teologi.dk/efteruddannelse/

 

 

Skriv en kommentar

Verified by MonsterInsights