Frimenigheden ved Tange sø stiftet

Frimenigheden ved Tange sø har været under forberedelse i over et år og er nu stiftet som en evangelisk luthersk frimenighed tilknyttet ELN

Søndag d. 23 februar var der stiftende generalforsamling i frimenigheden ”Kirken ved Tange Sø” Medlemmerne godkendte enstemmigt vedtægterne, som har været under udarbejdelse i et halvt års tid.

”Kirken ved Tange Sø” er en evangelisk luthersk frimenighed som bygger på de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og som eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv, som der står i vedtægterne. Vedtægterne kan ses i fuld version på hjemmesiden www.kirkenvedtangesoe.dk .

Arbejdet med frimenigheden har stået på i ca. 15 mdr., så det er skelsættende for os at vi nu går fra at være en forening til at være en reel frimenighed. Der har været afholdt nadvergudstjenester en gang om måneden med en god deltagelse af både børn og voksne.

Den nære fremtid vil gå med præsteansættelse og få fastlagt lokaleforhold. Det forventes at falde på plads i de kommende måneder.

Første gudstjeneste i den nye frimenighed fandt sted d. 9 Marts, hvor Stud. Teol. Jakob Laugesen prædikede.

Indtil videre holder ”Kirken ved Tange Sø” til på Lille Møllevej 8, Tange 8850 Bjerringbro

Vækst i M-netværket

“Jeg ønsker menigheden ved Tange sø hjertelig tillykke med deres stiftelse og det er glædeligt at opleve, hvordan der er en stille og rolig vækst i Menighedsnetværket”, udtaler landssekretær Brian Christensen. “Vi har nu 24 menigheder i M-netværket, hvoraf de fleste er medlemmer af Folkekirken. Der er 10 frimenigheder, 7 valgmenigheder, 3 menighedsråd og 3 menighedsfællesskaber. Vi har desuden også fået tilknyttet et fællesskab i Slagelse, som holder tilkaldegudstjenester. En sådan mangfoldighed kan inspirere os til at vi hver især kan være menighed og fællesskab lokalt og den store forskellighed er en stor styrke for os. Den viser at forskellige veje og løsninger ikke behøver at skabe afstand, men tværtimod betyder at vi kan berige hinanden.

Læs mere om ELNs menighedsnetværk her: Forskellige menigheder i Menighedsnetværket

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights