Forkyndelsesprojektet er kommet godt fra start

11 organisationer har indledt et samarbejde, hvis mål er at fremme god kristen forkyndelse. Projektet, der ledes af Kristent Pædagogisk Institut, tog sin begyndelse i efteråret 2013 og forventes at køre frem til efteråret 2016.

Centralt i projektet står en større empirisk undersøgelse, som skal afdække, hvordan såvel forkyndere som tilhørere vurderer forkyndelsen i de nævnte organisationer og ”nærmeste omegn”. Vort mål er, at mindst 1.000 tilhørere og 100 forkyndere svarer på de spørgeskemaer, som gøres tilgængelige på internettet og i papirformat. Desuden gennemføres mindst 30 interviews med såvel forkyndere som tilhørere. Disse undersøgelser foretages i samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR), som har faglig ekspertise til at foretage sådanne undersøgelser.

Vi håber, at rigtig mange tilhørere og forkyndere fra de 11 organisationer vil besvare spørgeskemaerne, hvilket vil kunne gøres på ca. 25 min. Links til det relevante sted på nettet vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2014.

Formålet er imidlertid ikke primært at udarbejde en status-rapport, men at vi på et oplyst grundlag kan give inspiration og ideer til forkyndere – især de unge af slagsen – så både kirkelige og ikke-kirkelige tilhørere i højere grad bliver nået med det bibelske budskab, kommer til tro på Jesus Kristus og lever et liv i efterfølgelse af ham.

Projektet er nærmere beskrevet i her: Grundlagsdokument forkyndelsesprojekt

Hvad er god forkyndelse?

Foreløbig definerer vi god forkyndelse som bibelsk, frigørende og forpligtende forkyndelse med henblik på hverdagen og evigheden. Projektets resultater skal sammenholdes med denne definition, og der skal drages en konklusion om, hvad der på vores sted og i vores tid kendetegner god kristen forkyndelse.

Vi er os bevidst, at god forkyndelse først og sidst er Åndsbåren forkyndelse, og at Gud Helligånd ikke kan gøres til genstand for empiriske undersøgelser. Men vi er også overbevist om, at forkyndelsen af Guds ord ikke alene er Åndværk, men også er håndværk. Og det sidste har vi ansvar for at gøre noget ved – fx gennem et projekt som dette.

Projektet ledes af en styregruppe, der består af nedennævnte repræsentanter fra de 11 organisationer. Styregruppen har valgt et forretningsudvalg, som forestår projektets daglige drift.

Prisopgave

Projektet har udskrevet en prisopgave i homiletik for specialestuderende. Førstepræmien er 10.000 kr. Anden præmien er 5.000 kr. Vi håber, dette kan motivere studerende til at sætte fokus på emnet og at nogle af bidragene senere kan populariseres i en antologi. Se vedhæftede opslag og beskrivelse:Prisopgave i homiletik

Bøger, foredrag og konference

Den empiriske undersøgelses-rapport bliver projektets umiddelbart mest synlige resultat. Men for, at formålet med projektet skal virkeliggøres, er det afgørende, at undersøgelsen formidles og perspektiveres. Det vil ske gennem artikler og bøger samt mundtlig formidling i organisationer og menigheder, blandt forkyndere, ledere og tilhørere.

Desuden vil projektet blive afsluttet med en konference, hvor projektets resultater vil blive formidlet og perspektiveret til inspiration – og korrektion – for de mange forkyndere, som vi håber at se på denne konference.

Der vil muligvis også blive etableret netværksgrupper og supervisionsordninger samt en hjemmeside med resurser.

Projektets styregruppe og FU

Dansk Bibel-Institut v. Børge Haahr Andersen
Menighedsfakultetet v. Leif Andersen
Evangelisk Luthersk Netværk v. Henrik Nymann Eriksen
Evangelisk Luthersk Mission v. Peder Østergaard Jensen
Indre Mission v. Kurt Kristensen (FU)
Luthersk Missions Børn og Unge v. Lars B. Larsen
Ordet og Israel v. Torben Mathiesen
Den danske Israelsmission v. Arne Pedersen (FU)
Kristeligt Forbund for Studerende v. Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
Kristent Pædagogisk Institut v. Carsten Hjorth Pedersen (FU)
Luthersk Mission v. Reidar Puggaard Poulsen (FU)

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights