Fordybelse og vækst

Københavnerkirken inviterer i samarbejde med Dansk Bibelinstitut til NNM+, som er et 2-årigt læringsforløb for ledere og frivillige

Københavnerkirken har haft gode erfaringer med et praktisk-teologisk kursus, som har givet deltagerne redskaber til at være kirke, der hvor de er. Januar 2015 begynder et nyt hold Netværk for Missionale Menigheder+ (NMM+), som Københavnerkirken arrangerer i samarbejde med DBI.
Pastor Claus Grønbæk siger om det kommende kursus: “Formålet er at fordybe sig og vokse i, hvad det i praksis vil sige, at evangeliet er fundamentet for alt, hvad vi gør. Og hvad det betyder, at vi er sendt som fællesskab i mission. Det kommer til at handle om Personlig karakter, Bibel-  og trosgrundlag, den Verden, der omgiver os, og hvad Kirke er. Der er selvstudium, undervisning, drøftelse, coaching og masser af fællesskab.”

For ledere i menigheden

Læringsfællesskabet der tilbydes til alle i hele landet er for både præster, kirkeplantere, bibelstudiegruppeledere, børneklub¬ledere eller andre frivillige i menigheden.
Gennem hele forløbet får man gennem undervisning, samtaler og vejledning et sundt teologisk fundament kombineret med visionær missional tænkning.

Læringsforløbet er i høj grad praktisk-teologisk. Derfor forudsætter det, at man har en menighedstilknyt¬ning og er villig til at reflektere og omsætte det, man lærer, i liv og praksis. Der er ikke noget krav om akademisk uddannelse, men da undervisnings-materialet indtil videre kun findes på engelsk, kræver det, at du kan læse ca. 100 sider engelsk pr. måned.

Forløb og indhold

Læringsforløbet
• Et toårigt forløb
• Fællessamling 10 mandage om året, hvor vi mødes til fælles input, fremlæggelse, diskussion og coaching
• Selvstudium og selvrefleksion
• Deltagelse i et internetbaseret fællesskabsforum

Undervisningen er inddelt i fire hovedkategorier:
• Modenhed og integritet (Character), som sætter fokus på, hvad evangeliet er, og hvordan det former og forandrer dit liv
• Bibel og trosgrundlag (Bible and Doctrine), som giver en god indføring i bibelsk teologi og historie
• Kirke (Church), som udfordrer dig på, hvad kirke er
• Verden (World), som handler om kultur, apologetik og evangelisation

 

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights