Flere skal høre evangeliet

Hedensted valgmenighed er månedens menighed i M-netværket. Her drømmer man om at flere må høre evangeliet om Jesus og lære ham at kende.

Hedensted valgmenighed hører til i Hedensted, som ligger lige midt i mellem Vejle og Horsens. Valgmenigheden blev stiftet i 2009 og består af 116 medlemmer, heraf 92 over 18 år og 24 under 18 år.

Hedensted Kirke bruges til gudstjenester og der er præstebolig med menighedslokale med adresse på Kløvervej 13 i Hedensted. Det er en menighed med alle aldersgruppe repræsenteret. Der er forholdsvist mange ældre, og ikke så mange unge, bl.a. fordi man rejser fra byen for at få uddannelse. Så der er plads til lidt flere børnefamilier og unge!

Pejlemærker for menigheden

De senere år har menigheden arbejdet efter fire pejlemærker.

1) Inspirerende gudstjenester med vægt på bibeltro forkyndelse.

2) Bøn og forbøn. Der er opbygget en forbønstjenestegruppe og man vil gerne fortsat sætte fokus på bønnens betydning.

3) Fællesskabsopbygning Fokus på cellegrupper og på at være et varmt og åbent fællesskab.

4) Tjenestegrupper. Vi vil gerne give alle tilbud om en tjeneste og opmuntre til nådegavebaseret tjeneste. Vi ønsker at tjene ud i vores by og være i mission.

Flere skal høre evangeliet

Valgmenighedens præst, Roar Steffensen, fortæller om menighedens vision: ”Vi drømmer om, at flere må høre evangeliet og lære Jesus at kende her i vores område og udover jorden! Det er absolut et af hovedformålene med vores menighed. For at virkeliggøre denne vision samles vi til gudstjeneste næsten hver søndag. Det er her evangeliet formidles gennem prædiken, bøn og sakramenter og sang. Vi har også cellegrupper, hvor menighedens medlemmer mødes for at dele tro og liv og for at være evangelie-bærere ind i andres hverdagsliv. Og så har vi de sidste tre efterår afholdt Alphakursus. Det har været en stor velsignelse at være med til, og til stor opmuntring for hele menigheden er nye kommet med på denne måde.”

Menigheden er også engageret i international mission gennem en udsendt til Honduras, volontører og præstens deltidsjob som projektmissionær. Det giver udsyn og syn for, at man som en lille, privilegeret menighed i Danmark har et kald og rolle i Guds store mission.

Deltager i integrationsarbejdet

Roar Steffensen fortsætter: ”Vi drømmer også om at mennesker må møde Kirken og Guds kærlighed gennem Hedensted Valgmenighed, på en sådan måde, at det faktisk vil kunne mærkes, hvis vi ikke var her. Derfor er vi også engageret i integrationsarbejde her i kommunen bl.a. i samarbejde med kommunens integrationsafdeling. Vi har nogle frivillige, som modtager besøg af flygtningebørn. Vi har et tøjdepot, som socialrådgivere, kontaktpersoner og flygtninge kan benytte til at finde tøj m.m. til trængende familier. Nogle er værger og kontaktpersoner for flygtninge. Og vi har også en plads i et kommunalt netværk, der arbejder med integration. Alt dette giver gode muligheder for diakoni og for at få en god og positiv kontakt til mange mennesker.”

 

Det sunde nej

Roar Steffensen fortæller, at det er en udfordring, at være en forholdsvis lille menighed. Det er dog samtidig en del af styrken, da folk har mulighed for at kende hinanden godt. Men man kan godt være lidt sårbare i forhold til nogle tjenester i menigheden, når der ikke helt er hænder nok.  Det betyder, at der er nogle opgaver eller muligheder, som man må lade ligge, når der ikke er flere til at løfte dem.

Det giver så til gengæld en sund øvelse i at kunne prioritere og sige nej.
”Men vi ville meget gerne se nogle flere børnefamilier. Vi har talt om at gøre lidt opmærksom på vores eksistens og behov i fx studiebyer eller højskoler. Når folk alligevel er færdige med et studie eller et højskoleophold og er i opbrud, så vil vi gerne tilbyde et godt fællesskab og en mulighed for at være med i forskellige tjenester i Guds mission. Ellers er vi meget glade for vores Alphakurser og vores integrationsarbejde.”, slutter Roar Steffensen.

Forbøn for menigheden

Til fællesskabet i ELN´s menighedsnetværk har menigheden følgende bedeemner, som man gerne må bede med på:

  • Bed om, at der må komme flere børnefamilier til Hedensted Valgmenighed.
  • Bed om, at vi må finde en god balance mellem opgaver/muligheder og hænder og ressourcer til at udføre opgaverne.
  • Bed om, at vi må kunne prioritere og sige nej, til det der skal siges nej til.
  • Bed om, at vi blive fyldt af Helligånden og om at Han vil bruge os til at nå flere mennesker med evangeliet.

 

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights