Fjellerup valgmenighed søger ny præst

Valgmenighed på Djursland kalder – søger ny præst til en aktiv menighed, der ofte holder gudstjeneste med en fyldt kirke

Fjellerup Valgmenighed kunne sidste år fejre 25 års jubilæum i Fjellerup Valgmenighed som den første Valgmenighed med Indre Mission som baggrund. Man søger nu en afløser for menighedens præst, Klaus Vibe, og håber at der vil være ansøgere, som hører kaldet til præstetjeneste fra menigheden med 40 voksne og 32 børn.
Se stillingsopslag her.

To trediedele af gudstjenesterne holdes i Fjellerup Kirke og en trediedel på Djurslands Efterskole. Skolens elever er en del af gudstjenestefællesskabet, ligesom der kommer en del ikke medlemmer fra Djursland og fra sommerhusområderne. Det betyder, at der ofte er en fyldt kirke til menighedens gudstjenester.

Menighedens grundlag

Menighedens grundlag er Bibelen og Folkekirkens fem bekendelsesskrifter.

Vore værdier er:

 • Gud Fader viser os, at ethvert menneske er skabt til fællesskab med Gud og værdifuldt for ham.
 • Jesus viser os, at ethvert menneske er elsket af Gud med en kærlighed så stor, at han gik i døden for
 • Helligånden viser os, at ethvert menneske er med i Guds tanker om forløsning og evigt
 • Kirken viser os, at enhver, som tror på Jesus Kristus, har fællesskab med Gud og andre Kristustroende.

På baggrund af disse værdier er det vores mål: at den enkelte

 • Udfordres til tro og discipelskab
 • får en plads i fællesskabet og en tjeneste svarende til evner og nådegaver
 • vokser hen imod sit fulde potentiale åndeligt og menneskeligt
 • vejledes i et helligt liv

at menigheden udstråler et KOM:

 • K for Kristusglæde
 • O for omsorg
 • M for missionssind

For at praktisere KOM har vi skiftevis fokus på de tre områder Kristusglæde, Omsorg og Mission.

Fremtidsvisioner

 • Vi er et redskab for vækkelse på Djursland
 • Vi indgår i et netværk af evangelisk-lutherske menigheder

Som noget nyt foregår mødevirksomhed, børne- og ungdomsarbejdet ud fra Missionshuset, for at udnytte ressorucerne bedst muligt i byen. Der er ligeledes startet foredragsaftner i samarbejde med Borgerforeningen med opbyggende emner specielt møntet på unge familier, som man gerne vil række ud til.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights