Festdag på klosteret

Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen blev indsat som nyt lederpar på Hellig Kors Kloster i Vestjylland.

Da klokkerne fra kirketårnet slog bedeslag, så det gav genlyd ud over Dejbjerg hede, var Hellig Kors Kirke fyldt til sidste plads. Både gamle og nye venner af klosteret var mødt op fra hele landet for at være med, da der lørdag den 21. maj blev afholdt fest på klosteret i anledning af indsættelsen af Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen som nyt lederpar på klosteret.

Vejledning fra ELN

Klosteret har søgt tilknytning til ELN’s vejlederordning for Carsten som ny præst på klosteret, og Ingolf Henoch Pedersen, der ledte gudstjenesten, kunne byde særskilt velkommen til sognepræst Lars Morthorst Christiansen som åndelig vejleder fra ELN. Lars tog i sin tale til Carsten udgangspunkt i 1 Pet 1,3-9 og talte bl.a. om at være tændt i brand af den himmelske ild og udtalte ønske om, at Carsten i sin tjeneste på klosteret selv må være tændt i brand, og at Hellig Kors Kloster må være et arnested, hvorfra ilden og varmen kan spredes videre ud i kirken.

Efter forbønnen for Marianne og Carsten prædikede Carsten ud fra Haggaj kap.2 og fortalte om den vision om at se Guds herlighed åbenbaret på Hellig Kors Kloster, som havde være bestemmende for Mariannes og hans beslutning om at bryde op fra Daugaard ved Vejle for at flytte ud i et lille hus på heden i nærheden af klosteret for at være lederpar på klosteret.

Ny mission

Efter gudstjenesten var der dækket op i klosterets stuer til kaffebord, og herefter samledes man igen i kirken som det eneste sted på klosteret, der kunne rumme de mange fremmødte. Her blev den nyformulerede mission for Hellig Kors Kloster fremlagt: ”Hellig Kors Kloster er et sted, hvor mennesker kan mødes og finde ro og stilhed i Guds nærhed”. Der blev i den forbindelse talt om behovet for et udvidet bagland for klosteret, så mange flere kan drage nytte af den ro og stilhed, som råder på klosteret. Ud over afholdelse af retræter vil der blive arbejdet på at skabe mulighed for, at mennesker, som har behov for det, kan komme ud og bo på klosteret i kortere eller længere tid. Man drømmer også om at få opført en række boliger på grunden, så flere kan flytte ud og tage del i det åndelige liv og i opgaverne på klosteret.

Hilsner og håb for fremtiden

Flere havde ordet for at byde Marianne og Carsten velkommen til opgaverne og udtrykke deres glæde over den nye start for Hellig Kors Kloster. Samtidigt blev der af bestyrelsens formand, advokat Nikolaj Nikolajsen, sagt en stor tak til Marie og Verner Kofod-Pihl, som igennem de sidste 3 år har taget hånd om mange opgaver på klosteret og taget imod de gæster, som er kommet.

Festdagen sluttede med servering af en dejlig, varmende suppe. Alle syntes enige om, at det eneste, som havde manglet på denne festdag, var mere fysisk varme i lokalerne. Til gengæld var der meget andet, som varmede og gav håb for fremtiden for Hellig Kors Kloster.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights