Fald i udmeldelser af Folkekirken

Folkekirken som institution har overlevet krisen. I al fald statistisk set. Men kirken i NT-lig forstand, dvs. de får, der hører Jesu røst, er blevet alvorlig svækket inden for den folkekirkelige ordning.

Kristeligt Dagblad kunne tirsdag d. 19. august bringe en nyhed om at udmeldelserne af Folkekirken er faldet.

Her skriver man bl.a.: ”Debatten om vielse af homoseksuelle og muligheden for via mail at melde sig ud af folkekirken fik mange til at spå, at flere ville opgive deres folkekirke-medlemskab. De seneste tal fra Danmarks Statistik for andet kvartal i 2014 viser dog, at antallet, der siger farvel til folkekirken, netop nu er det laveste siden 2008.”

Vi bringer her et par kommentarer til nyheden om den faldende udmeldelse af folkekirken.

Kirken har mistet trofaste medlemmer

Pastoral Vejleder i ELN, Børge Haahr Andersen udtaler om faldet i udmeldelser af folkekirken:
”Manu Sareen blev i folkekirken, selv om han kort op til sin ministertid gik rundt med udmeldelsen i lommen. Den verdensberømte kristne forfatter Poul Hoffman meldte sig derimod ud. Han kunne ikke bære, at den kirke, han elskede, gennem det nye ritual havde svigtet Jesu syn på kærlighed og ægteskab så fundamentalt.  I de cirkler, jeg færdes, har jeg de sidste par år mødt mere end 100 mennesker, der ligesom Poul Hoffman har erkendt, at med det nye ritual og den tydelige forkyndelse, der ligger i det, er deres smertetærskel brudt og må forlade folkekirken.
Andre af os bliver i Folkekirken, men søger i ord og handling at profilere, at vi ikke har lod og del i det nye ritual. KDs leder har ret i, at Folkekirken som institution har overlevet krisen. I al fald statistisk set.  Men kirken i NT-lig forstand, dvs. de får, der hører Jesu røst, er blevet alvorlig svækket inden for den folkekirkelige ordning.  Antallet af dem, for hvem kirkegang er gået i blodet, er blevet færre. Så folkekirken har mistet nogle af sine mest trofaste medlemmer, og det har langt større betydning på lang sigt end det, der kan påvises statistisk.

Det vigtige spørgsmål er jo egentlig ikke, om Folkekirken som ordning svækkes eller ej. Det vigtige spørgsmål er, om når Menneskesønnen kommer, om han så vil finde troen på jorden, sådan som Jesus sagde det i prædiketeksten i søndags.”

Tillid kan være farligt

Cand teol Christian Andersen, leder af Cafe Kilden i Herning kommenterer på artiklerne i Kristeligt Dagblad om faldet i udmeldelser af folkekirken: ”Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort udtaler til Kristeligt Dagblad tirsdag d. 19. august, at den brede befolkning har stor tillid til folkekirken.
Det er sikkert rigtigt for manges vedkommende, for andre er Folkekirken nok ligegyldigt. Er det godt eller dårligt, at mange har tillid til Folkekirken og dens præster?
Det er uden tvivl godt på den måde, at Folkekirkens præster har gode arbejdsvilkår og missions muligheder. De fleste af folkekirkens præster er dog med til direkte eller indirekte at bekræfte folk i, at de bare kan fortsætte på den brede vej, for Gud vil frelse dem til sidst og åbne Himmerigets dør for dem.

Bliver en stor tillid til Folkekirkens præster i denne sammenhæng ikke farlig for menneskers evige frelse? For Jesus taler som bekendt om den trange vej, som kun få finder, og at den brede vej fører til fortabelse.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights