Fælles møde

Konsultation mellem i ELM, LM, ELN og IM om, hvordan man i fællesskab kan bidrage til udbredelsen evangelisk-luthersk kristentro i Danmark

Bestyrelser og ledende medarbejdere i de gamle missionsbevægelser og ELN havde sat hinanden stævne på Fredericia sømandshjem mandag d. 27. maj. Det blev til en række spændende drøftelser, der alle havde til formål at sætte en positiv dagsorden for fremtidens missionsarbejde i Danmark. Mødet afdækkede en stor fælles nød for at bringe evangeliet ud til det danske folk og gøre det relevant for både nuværende og kommende generationer. Forskellene til trods, så er der langt mere der samler end adskiller de fire bevægelser.

Nådemiddel kristendom

På mødet blev der indledningsvis mindet om, at evangelisk-luthersk kristendom først og fremmest er nådemiddel-kristendom, altså sakramenterne og Guds ords forkyndelse. Det er skriften alene, troen alene og Kristus alene, som vi skal holde fast ved. Vi er fuldstændig afhængig af Guds frelse og Helligåndens kraft. Dernæst blev der sat fokus på, hvad der kendetegner vor tids kristendom i forhold til sekulariseringen, kirkelige opbrudstendenser i forhold til Folkekirken og hvilke udfordringer der aktuelt er for organisationerne.
Det blev helt klart, at for at nå ud med evangeliet, så må vi have et tydeligt budskab og satse på at udruste både den enkelte og fællesskaber til at være kristne i vores tid. Selvom foreningsidentiteten er faldende, ser man mange tegn på et stærkt engagement og bevidsthed om den åndelige linje hos lægfolk og præster.

Fremtiden

Der blev også tid til at drømme i fællesskab om, hvordan fremtiden kunne komme til at se ud. Landssekretær i ELN, Brian Christensen, siger om denne del af mødet:
”Det var meget opmuntrende at konstatere en stor villighed til at samarbejde i fremtiden på de områder, hvor vi mener at kunne nå længere ud i fællesskab. Der var en meget positiv stemning og et ønske om at knytte stærkere bånd mellem alle gode lutherske brødre i Danmark.”

Mødet var blevet til på initiativ af ELN og vil sikkert blive fulgt op af flere møder i årene fremover. Det blev også foreslået, at der indbydes til en fælles lederkonference/forkyndelseskonference. Dette forslag overvejes nu i bestyrelserne.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights