Fælles konfirmandlejr

I slutningen af oktober var godt 30 konfirmander fra 5 menigheder i ELNs menighedsnetværk på fælles lejr på Skrødstrup efterskole

Konfirmander fra Kronjyllands Frimenighed, Søhøjlandets kirke, Kirken ved Tange sø, Favrskov Bykirke og Lemvig Bykirke havde en god og udbytterig lejr med korset i centrum. Der er ofte ikke så mange konfirmander ved fri- og valgmenigheder, så derfor har der nu på 3. år været afholdt fælles lejre for de menigheder i M-netværket, som har lyst at være med. Det giver mulighed for at være sammen i et større fællesskab og samtidig kan man gå sammen om at få et mere afvekslende og spændende program.

Tid til både leg og alvor

Skrødstrup efterskole kunne byde på rigtig gode rammer for lejren og konfirmanderne kunne spise sammen med de elever, som var blevet på efterskolen i weekenden. Lejrens tema var korset og fredag aften skulle konfirmanderne lave deres eget glaskors og det blev brugt som udgangspunkt af Peter Herbst i et spændende undervisningsmodul lørdag formiddag om Jesu død på korset og dets betydning for os. Der var også god tid på lejren til sport og leg i Hallen og ikke mindst en tur i skolens Bogart, der blev flittigt brugt lørdag eftermiddag.

Bocart

Travelape

Højdepunktet var dog lørdag aften, hvor Travelape, alias Anders Petersen (se www.travelape.dk) var på besøg og fortalte om sine oplevelser. Han satte fokus på at vi som mennesker har en uendelig værdi og ikke skal bekymre os om vores image eller hvordan vi opfattes af andre. Det vigtigste er at turde være sig selv og acceptere sig selv. Det var et foredrag om identitet og selvværd af høj kvalitet og i øjenhøjde med konfirmanderne. Det er ikke så mærkeligt at Anders Petersen de sidste 5 år har holdt ca. 300 foredrag for unge rundt i hele Danmark.

Næste fælles lejr afholdes i begyndelsen af marts måned.

volley

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights