Evangeliet forkyndes

Evangelisk Luthersk Netværk vil opmuntre og inspirere til at forkynde evangeliet til det danske folk. Det sker på mange måder, men det primære middel til det er søndagens gudstjeneste, hvor menigheden sendes ud fra.

Søndag efter søndag forkyndes evangeliet om Jesu død og opstandelse fra prædikestole i menigheder rundt omkring i landet. Det er budskabet om, hvad Jesus har gjort for os, der er det bærende for enhver kristen og enhver menighed. Derfor vil ELN gerne ønske enhver der vil bære med på denne sag en glædelig påske. Vi bringer her et par uddrag fra påskeprædikener fra menigheder tilknyttet ELN og minder om muligheden for at lytte til en prædiken via ELNs hjemmeside.

Opstandelseskraft

Af Brian Christensen, frimenighedspræst i Lemvig Bykirke

“Påskemorgen er en dag fyldt med glæde. Fyldt med tro og håb og kærlighed. Og når vi hører det budskab, når det kryber ind under huden på os, så har det kraft til at forandre vores hverdag. Også selvom man har hørt det så mange gange før. For det er ikke kun når vi engang skal opleve den sidste dag på denne jord og døden er det næste der sker, at vi har brug for budskabet om opstandelse og nyt liv.

For evangeliet er Guds kraft til frelse hver eneste dag. Når vi står overfor problemer eller kriser, som vi ikke kan overskue og vi gemmer os bag lukkede døre, så kalder Jesus os ud til et nyt liv. Vi må komme til Jesus med vore nederlag og fejltrin og lægge det i hans hænder, de naglemærkede hænder, og opleve at han tilgiver og oprejser os til en ny begyndelse. Vi må tænke stort om Guds kraft i vores liv. Når Jesus kunne opstå af graven, så kan Gud alt. Paulus beder om at vi må erkende:”hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen”.

Han har en uendelig omsorg og uendelig kærlighed til os og hvert et hovedhår er talt på os – han kender os fuldt ud og han ønsker bare at vi skal leve i hans nærhed, leve i hans kærlighed. Jeg behøver ingen bevis for at Jesus opstod. Jeg tror det er sandt. For jeg ser hans finger i mit liv og hver dag giver han mig nyt håb og nyt liv – og en dag skal vi se han ansigt til ansigt. For han er sandelig opstanden.

Vidnesbyrdet

Af Jan Holm Mortensen, sognepræst i Kristkirken

Den eneste måde, vi kan nærme os den tomme grav på – er gennem vidnesbyrdet om den tomme grav; Gennem de rapporter, vi har fået overleveret fra Jerusalem News… Vi kan ikke komme tættere på den dags begivenheder, end det vidnesbyrd vi har fået overleveret. Men i en vis forstand står vi så alligevel ikke i en anden situation end disciplene. De måtte alle nærme sig sandheden om Jesu opstandelse fra vidnesbyrdets perspektiv. De måtte også dengang lære, at forholde sig til Jesus på en ny måde, hvor han ikke var hos dem hele tiden rent fysisk – men kom og gik, og blev usynlig for dem. De måtte selv traske afsted til det sted, hvor Jesus havde sat dem stævne.

Det har stor betydning. Det virker som om Jesus bevidst sætter disciplene i den situation, som vi står i – os der i dag hører vidnesbyrdet om hans opstandelse. Vi kommer på en måde til at dele vilkår med disciplene. De måtte møde ham, der hvor han har lovet, at møde dem. Vi må møde ham, der hvor han har lovet, at vi kan møde ham. De måtte lære at genkende ham i brødsbrydelsen. Vi må lære at genkende ham i nadveren osv. osv.

Fokus i opstandelsesberetningerne ligger med andre ikke på selve miraklet: at Jesus opstod – og hvor overbevist disciplene var på det og hvilke beviser, der måtte være for det. Fokus i opstandelsesberet­ningerne i det NT ligger på … DIG, der hører budskabet i dag. Vidnesbyrdet, der når dine ører – netop nu. Det er DIG, evangeliet placerer foran den tomme grav: ”Han er opstået, han er ikke her”. Johannes skriver det i sit evangelium: ”Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn”.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights