Et lille udblik til Norge

Der blæser nye vinde i Norge efter at kirkemødet i april i år med overvældende flertal har besluttet at der skal indføres ritualer for velsignelse/vielse af par af samme køn

Christian Poulsen, tidl. sognepræst, nu ulønnet hjælpepræst i Herning Bykirke og medlem af styregruppen for M-netværket, giver her et lille udblik til den aktuelle kirkesituation i Norge.

“En gang i min grønne ungdom kunne det ske, at en og anden med en slet skjult misundelse omtalte kirkelivet i Norge, kristen-Norge med dens konservative biskopper og præster. Et fuldt udbygget MF, der kunne noget med teologi, og hvor grundlaget var tindrende klart.

Det betød f. eks.,  at et samlet bispekollegium for ca. 20 år siden med klarhed kunne udtale, at velsignelse/vielse af par af samme køn ville være kirkesplittende vranglære!

Mandag den 11. april i år vedtog Kirkemøtet, som er kirkens øverste organ, med overvældende flertal, og med ja stemmer fra samtlige biskopper, at der indføres ritualer for netop dette.

Godt nok er der nogle (angiveligt konservative) biskopper, der er imod og anfører, at de alligevel stemmer for, for enhedens skyld!”

”Hvad er der sket af nyt”?  – spørger en debattør. Og giver selv svaret: Det eneste nye er et nyt syn på bibelen! Denne sørgelige nyhed har i debatten,  med blandt andre en MF professor, som markant fortaler for den nye tilstand, været ret let at få øje på.

Fortsat virke i kirken

Op til vedtagelsen er der i øvrigt dannet et evangelisk luthersk netværk med Rolf Kjøde, tidligere generalsekretær i Normisjon, som leder. Formål og opgave er øjensynligt meget i tråd med det vi kender fra ELN herhjemme.

Efter vedtagelsen har 279 præster i en erklæring henvendt sig til biskopper og Kirkeråd for en afklaring af, hvordan de evt. fortsat kan virke i kirken.

I debatten skimtes nogle veje: f. eks. oprettelse af officielle valgmenigheder, fri forsamlingsdannelse og endelig oprettelse af to separate ”rum” i den samme kirke.

Udmeldelser  af kirken har været mærkbart stigende efter vedtagelsen. Enkelte præster har bebudet deres afsked, blandt andre sognepræst Dag Øivind Østereng, der er leder for  præstenetværket Carissimi. Iagttagere forudser dog ikke en masse- udmeldelse af den norske kirke.

Alternativer til Den Norske kirke

Sammen med motiver, som vi kender herhjemmefra, kan det måske også skyldes, at der i forvejen er en del alternativer:

  • Det evangelisk-lutherske stift i Norge (kendt som valgmenighederne, udgået fra kredsen omkring Børre Knudsen)
  • Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kendt som Frikirken
  • Messiaskirken, Den lutherske kirke i Norge ( relation till Missouri synoden)
  • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, DELK ( hvor blandt andre Jan Bystad er præst).
  • Hertil kommer at både Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet i deres organisationer har oprettet trossamfund, hvor medlemmer, der ikke ønsker at stå i den norske kirke kan registreres.

Normisjon anbefaler ikke oprettelse af nye trossamfund, og har i en udtalelse for nylig  nedtonet kirkespørgsmålet, og givet udtryk for, at det principielt set slet ikke er nødvendigt, at stå i nogen kirke!! Men på den anden side oprettes  der i regi af Normisjon forsamlinger med fuld nådemiddelsforvaltning, hvor organisationen tilbyder tilsyn. Så er der vel nærmest tale om et ikke-registreret trossamfund?”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights