Et klart ja til ægteskab mellem én mand og én kvinde

ELN ønsker at fastholde, at ægteskabet er forbeholdt én mand og én kvinde, fordi vi er overbeviste om, at det er sandt – og kærligt.

ELN’s landsledelse har på sit møde i maj 2023 vedtaget en udtalelse om ægteskab, som præciserer og aktualiserer ELN’s holdning.

Det sker netop nu, fordi spørgsmålet om samkønnet ægteskab både ude i verden og herhjemme bliver sat på dagsordenen og udfordrer det klassiske syn på ægteskabet.

ELN ønsker at fastholde, at ægteskabet er forbeholdt én mand og én kvinde, fordi vi er overbeviste om, at det er sandt – og kærligt.

Du kan læse udtalelsen herunder og hente den som pdf her Ægteskab mellem mand og kvinde

Et klart ja til det klassiske ægteskab

I Evangelisk Luthersk Netværk, ELN, ønsker vi at værne ægteskabet mellem én mand og én kvinde.

At se ægteskabet som forbeholdt én mand og én kvinde bliver i udpræget grad udfordret i disse år, og spørgsmålet om samkønnet ægteskab splitter ulykkeligvis kirker ud over jorden.

Også herhjemme er spørgsmålet om vielse af to af samme køn på dagsordenen blandt lutherske og evangelikale kirker. Tiden er derfor moden til, at vi præciserer ELN’s svar på spørgsmålet, som også kan blive stillet til ELN’s landsledelse og i menigheder, der er tilknyttet ELN’s menighedsnetværk.

I ELN siger vi et stort og helhjertet JA til den klassiske, bibelske forståelse af ægteskabet.

I ELN ønsker vi at værne ægteskabet mellem mand og kvinde, fordi det er rodfæstet i skabelsen, bekræftet af Jesus og praktiseret i kirken i mere end 2000 år.

Når vi vil værne om, at ægteskabet er for én mand og én kvinde, betyder det blandt andet:

  • Vi opfordrer til, at der bliver forkyndt ofte, sandt og kærligt om mand, kvinde, seksualitet, identitet og familie. Vi har brug for at folde den rigdom ud, som Gud har givet os i og med skabelsen og konstituering af ægteskab og familie.
  • Vi erkender, at vi er et fællesskab af mislykkede og svage, som ved med os selv, at vi aldrig kan stå mål med Guds bud og har brug for syndernes forladelse og tilskyndelse til en ret livsførelse.
  • Vi møder mennesker uanset deres tro, tvivl, identitet og overbevisning med omsorg, tilgivelse og konkret vejledning.
  • Vi fastholder, at menigheder i ELN’s menighedsnetværk er forpligtet på Odenseerklæringen, hvor det blandt andet hedder:… Når samfundet således indretter sig med andre samlivsformer end livslangt ægteskab mellem mand og kvinde, følger kirken ikke efter. At tage Guds navn til indtægt for handlinger, der strider mod Bibelens konkretisering af, hvad kærlighed er, er et angreb på kirkens identitet som kristen kirke.Det betyder, at et menighedsfællesskab, der lærer eller praktiserer vielse af to af samme køn ikke kan være medlem af ELN’s menighedsnetværk.

Vi ønsker med denne udtalelse at sige et klart og tydeligt ja til ægteskab mellem én mand og én kvinde. Vi er overbeviste om det klassiske, bibelske ægteskab rummer velsignelse for mænd, kvinder og børn, for de enkelte familier og for samfundet som helhed.

Vi ønsker og opfordrer til, at vi som kristne i Danmark står sammen om frimodigt at fastholde Bibelens ord også på dette område. Fordi det er sandt og kærligt.

Udtalelse vedtaget af ELN’s landsledelse, maj 2023

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights