Ét år og på egne ben

Foreningen for Aalborg Bykirke går sine første skridt på vej mod en valgmenighed. De vil nå byen med evangeliet.

For et år siden var de nogle mennesker, der billedlig talt stillede sig op på en ølkasse og råbte: Vi har en drøm om en kirke, der kan nå Aalborg på en måde, som andre ikke gør nu.”

Nu et år efter står de ikke længere på ølkassen.

”Nu har vi et fællesskab. Nu er vi på vej,” fortæller en glad Jonas Holdensen, der stod først og ofte på ølkassen.

I den mellemliggende tid har flere og flere sluttet sig til drømmen. Og i maj i år stiftede de Foreningen for Aalborg Bykirke med henblik på over tid at danne en valgmenighed.

”Men vi vil skynde os langsomt. Nu er vi nogle mennesker, som sammen kan gå skridt for skridt, alt efter hvad vi mener, er det rigtige. Det er en kæmpe opmuntring, at vi nu faktisk er et fællesskab. Nu er vi ikke blot en initiativgruppe, nu har vi en forening og en bestyrelse. Det betyder, at der er nogle, som formelt kan tage stilling til nye ideer, ligesom det også bliver helt transparent for medlemmerne, hvad der foregår,” siger Jonas Holdensen, der er formand for bestyrelsen.

Kirke på hverdagsdansk

Drømmen som begyndte det hele, handler blandt andet om at skabe en kirke for kirkeløse. For dem som ikke lige passer ind i de tilbud, der allerede er.

Jonas Holdensen forklarer, at det blandt andet handler om, at sproget skal være forståeligt uden at kræve mange forudsætninger. Det skal være kirke på hverdagsdansk.

”Det skal være sådan, at man kan invitere sin nabo eller kollega og være sikker på, at det ikke kræver mere end almindelig gennemsnits dansk kirkekendskab at forstå, hvad der bliver sagt,” siger han.

Bag ønsket om et nyt menighedsfællesskab ligger også en beregning, som viser, at samtidig med, at kirker med klassisk, konservativ er blevet færre over de seneste tre årtier i Aalborg, så er indbyggertallet steget.

”Set på denne måde, så er der relativt blevet mindre kirke til flere mennesker,” siger Jonas Holdensen, der derfor også mener, at der er god plads til et nyt kirkeligt fællesskab i Aalborg.

Jonas Holdensen nævner også, at det er en drøm, at fællesskabet kan noget særligt.

”Det at gå i kirke skal ikke være som at sætte sig ind i bussen sammen med de andre, og så kan man stå af efter en time. Kirken skal ikke bare være et fællesskab, man kommer til, men et fællesskab, man er er en del af,” siger Jonas Holdensen.

Opmuntring – og udfordringer

Det seneste år har den ny kirkespire fået mange opmuntringer, men der har også været udfordringer. En af dem er, at nogle har opfattet ønsket om noget nyt, som utilfredshed med andre kirker og menigheder.

Men det er ikke tilfældet. Tværtimod handler det om at udvide paletten af tilbud, fortæller Jonas Holdensen.

”Jeg har stor respekt for det arbejde, som allerede bliver gjort for at nå mennesker i Aalborg. Det er vi ikke i

opposition til. Jeg har haft og har stadig en virkelig god kommunikation med præsten i den sognekirke, hvor jeg hører til. Jeg oplever, at der er stor forståelse for, at Aalborg har brug for et tilbud, som møder mennesker, som andre ikke gør.

Vores drøm om Aalborg Bykirke er ikke blevet til på baggrund utilfredshed, men ud fra en fornemmelse af, at der er plads til noget, som ikke er her i forvejen. Og faktisk har vores initiativ heller ikke skabt konflikt, som nogle måske kunne tro,” siger Jonas Holdensen.

Godt på vej i 2020

Netop nu holder Foreningen Aalborg Bykirke to søndagsfejringer om måneden. Fællesskabet har lejet sig ind i lokaler på Filipskolen. Her er der hver gang lagt vægt på god plads til børn, og børnefamilierne er også stærkt repræsenteret blandt de 25-40 mennesker, som mødes til på Filipskolen, hvor fællesskabet har lejet sig ind.

I foråret 2020 har fællesskabet taget endnu et skridt i opbygningen af en ny kirke. Der er nemlig indgået en aftale med freelance teolog Andreas Østerlund. Aftalen indebærer, at Andreas Østerlund underviser en gang om måneden om menighedens rolle, kendetegn og mission. Desuden vil han være vejleder for menigheden og bestyrelsen, hvor han blandt andet vil trække på sin erfaring med at opbygge en valgmenighed.

Se meget mere her om Aalborg Bykirke

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights