Erfaringer fra Mission2015

Mission2015 gav god inspiration og erfaringer, der kan tages med i det lokale missionsarbejde i menighed og missionshuse.

Evangelisk Luthersk Netværk var sammen med de 3 ”gamle” missionsbevægelser (LM, ELM, IM) med til at arrangere mission2015.dk, som gav værdifuld opmuntring og inspiration til mission. Det var en konference, som både fra talerstolen og i samtale omkring borde gav fornyet fokus på den store opgave med at bringe evangeliet til det danske folk, som vi er kaldet til. Men for at det ikke blot skal forblive snak og store ord til en landsdækkende konference, så er det afgørende at forkyndelsen og inspirationen omsættes til handling.

I Indre Missions Tidende formuleres det således i en artikel om mission2015.dk: ”Der var mange ord fra scenen, men der var også pauser til at fordøje og til at samtale ved bordene. Helt fra begyndelsen blev det slået fast, at mission er noget, der må vokse i de lokale fællesskaber. “Det er der, vi skal opdage, at Guds hjerte brænder for mission, og at vi får lov til at være med,” var en gennemgående tråd.”

Mennesker i forskellige miljøer

Den tyske teolog Michael Herbst viste ud fra undersøgelser, hvordan samfundet er delt op i miljøer, der lever adskilt. Forskelle, der f.eks. viser sig i indkomst, værdier, smag, traditioner og alder, har afgørende betydning for, hvordan det kan lade sig gøre at formidle evangeliet til den enkelte. Vi kan være nødt til at bryde ud af vores normale hverdag og omplante os selv og evangeliet i nye sammenhænge, hvis evangeliet skal nå ud i hele Danmark. Hvide pletter (hvor der er få kristne) handler ikke kun om geografi, men også om kultur.

Lasse Holmgaard Iversen, medlem af ELNs landsledelse, peger på, hvad vi må tage med fra konferencen:
”Mission2015 fik mig til igen at overveje, hvordan det er jeg med mit liv, kan være med til at pege hen på Kristus. Og så blev jeg udfordret på måden vi er kirke på, hvor mennesker skal komme til os i de bygninger vi mødes i. Hænger det sammen med den måde danskere lever og tænker på i dag? Ikke nødvendigvis.

Desuden glædede jeg mig over, at vi var samlet på tværs af organisationer, fordi vi dermed tager missionskaldet seriøst. Det er nemlig en opgave vi er fælles om!

Bjarne Carlsen, medlem af ELNs landsledelse, satte også stor pris på fællesskabet: ”Jeg nød virkelig det dejlige fællesskab på mission2015.dk på tværs af de sædvanlige organisationsskel.

Efterfølgende har jeg specielt været udfordret af følgende to påstande, som mødte mig på konferencen:

1. Hvis vi vil møde mennesker med evangeliet i andre miljøer end vores egne, skal vi ikke blot turde bevæge os ind i disse miljøer. Vi skal også turde blive der!

2. Vi skal blive (meget) bedre til at acceptere, at mennesker, der er nye i troen på Kristus, ikke nødvendigvis begynder at leve og tænke på samme måde, som vi selv gør.

Som afslutning på konferencen blev der afholdt en fælles gudstjeneste og kirkebønnen var en bøn om mission, der også kan bruges lokalt i menigheder og missionshuse. Den kan læses og downloades her:Mission2015 bøn

Ifølge landssekretær Brian Christensen, så er det muligvis ikke sidste gang at der afholdes en sådan fælles konference.

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights