Er der plads til din tro i det offentlige rum?

Kan almindelige hverdagskristne slippe forsagtheden og frimodigt holde fast ved sandheden? Michael Agerbo Mørch har et bud. Hør det på Kirkefest 2019.

”Pip!”

Kristne kan opleve, at det er svært at komme til orde i det offentlige rum. Måske fordi det er svært at skabe ørenlyd. Måske fordi det er svært at stå frimodigt frem og argumentere for sin holdning og tro.

Til Kirkefest 2019 lørdag den 28. september tager cand.theol. Michael Agerbo Mørch grundig fat om emnet i foredraget Vidnesbyrd i neutralzonen – om kristendom i det offentlige rum.

Og foredragsholderen har mange pointer på bedding.

En af dem er, at det nemt kommer til udelukkende at handle om omstridte etiske emner.

”Det er ofte op ad bakke af fastholde, hvad kernen er i den kristne tro. Men vi skal bevare frimodigheden til at sætte ord på evangeliet også i det offentlige rum, ” siger Michael Agerbo Mørch.

Tendens med udfordring og muligheder

Michael Mørch Agerbo er administrativ leder af Center for Teologi i Praksis på Dansk Bibel Institut, og han er levende optaget af såvel teologi, som den verden han lever i.

Han ser flere tendenser, som han vil uddybe til kirkefesten. Det er blandt andet en tendens, at samfundet er præget af en opmærksomhedskultur, som i udpræget grad fremmer polariserende debatter, ekstreme holdninger og sort-hvid-synspunkter.

”Vi må gøre os overvejelser om, hvordan vi kan argumentere og skabe opmærksomhed – også på etisk forsvarlig vis,” siger Michael Agerbo Mørch.

Modsat bemærker han, at en tendens mod et mere pluralistisk offentligt rum giver plads til en mangfoldig debat, hvor også kristne kommer til orde.

”Vi ser i Danmark, at kristne bliver inviteret med i debatten. Det har såvel Tidehverv som grundtvigske teologer været med til at udnytte. Og jeg ser, at der er en mulighed, som vi kan udnytte,” siger Michael Agerbo Mørch.

Bred interesse

Michael Agerbo Mørchs eget engagement i at bringe sandheden til torvs i det offentlige rum har flere kilder. Han er blandt andet initiativtager til og medstifter af Foreningen Åndsfrihed, han er optaget af samtidslitteratur og kultur. Og der er mere end det:

”Grundlæggende så har jeg som kristen et ansvar for at forvalte skaberværket, men også i et evighedsperspektiv er jeg kaldet til at arbejde for fred, retfærdighed og sandhed. Så jeg har både en stærk trosmæssig og en stærk samfundsinteresse i sagen,” siger Michael Agerbo Mørch.

Tilmeld dig nu

Kirkefesten er lørdag den 28. september på Børkop Højskole.

Kirkefesten er åben for alle, der har lyst til at deltage.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights