Endelig vedtagelse af ritual

På bispemødet i begyndelsen af januar foretog 8 ud af 10 biskopper en endelig vedtagelse af ritual for vielse og velsignelse af par af samme køn

Efter at have fungeret som en midlertidig ordning i 4½ år, siden vedtagelsen i juni 2012, har et flertal i bispekollegiet nu indstillet det nye vielsesritual for to personer af samme køn til endelig vedtagelse.

Det skete ved det ordinære bispemøde i januar, som blev afholdt i København fra d. 3. -6. januar.

8 ud af 10 biskopper anbefaler

I referatet fra bispemødet kan man læse følgende:

Peter Skov-Jakobsen fremlagde vejledende ritual. Biskopperne tilsluttede sig materialet og efter endt korrekturlæsning vil det vejledende ritual blive fremsendt til Kirkeministeriet med 8 biskoppers anbefaling.
Biskopperne fandt, at den tilknyttede note om præsters mulighed for af samvittighedsmæssige årsager ikke at foretage vielse af par af samme køn bør placeres som fodnote efter det autoriserede ritual.
Biskopperne anbefalede, at autoriserede og vejledende ritualer optrykkes i salmebogen, og vil samtidig bede Vajsenhuset/Bibelselskabet overveje muligheden for at udgive en salmebog, der alene har optrykt højmesseritualet.

Den midlertidige ordning gøres hermed permanet og det nye ritual indgår dermed i Folkekirkens bøger sammen med de øvrige autoriserede ritualer. Det er dog biskoppernes anbefaling, at der tilføjes en note efter ritualet, hvor det vil fremgå, at de præster, som af teologiske grunde ikke ønsker at benytte ritualet er fritaget for at bruge det.

En teologisk strid gøres permanent

Det anbefales tillige af et flertal, at det nye ritual optrykkes i Salmebogen, men at der samtidig udgives en version af salmebogen, som kun har højmesseritualet – altså uden det nye ritual og dermed også uden ritual for konfirmation, vielse og begravelse.

Dette forsøg på at imødekomme modstandere af det nye ritual, får d. 12. januar følgende kommentar i Kristeligt Dagblad af ELNs Pastorale Vejleder, rektor på DBI, Børge Haahr Andersen: “Det er ikke en optimal løsning for nogen af parterne. Biskopperne forsøger at undgå at synliggøre uenigheden, men det kan de ikke, og vi andre får en salmebog uden ritualer og måske uden bibeltekster og bønner.”

Formand for ELN, sognepræst Henrik Højlund, mener heller ikke, at det er en god løsning: “Nu gør man en teologisk strid permanent” og videre ” Salmebogen er en fantastisk bog, men vi, der er imod ritualet, får altså en barberet udgave uden ritualer”.

Landssekretær Brian Christensen siger om biskoppernes anbefaling:

Det er faktisk min vurdering, at biskopperne har et oprigtigt ønske om at favne hele folkekirken. Det er prisværdigt, at biskopperne forsøger at respektere teologiske forskelligheder. Men det er trist, at det er kommet dertil, at de teologiske forskelligheder i Folkekirken er så dybe, at man ikke længere kan benytte den samme salmebog.”

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights