En del af Kristi kirke

Bramming Frimenighed blev stiftet i 2012 og er maj måneds menighed i M-netværket. Bramming Frimenighed ønsker at være en lokal, gudstjenestefejrende menighed, som kan samle, opbygge og udruste kristne i Bramming og omegn

Bramming Frimenighed har en god aldersfordeling med en overvægt af børnefamilier. Gudstjenesterne holdes i Bramming missionshus og menigheden består af 34 medlemmer (56 altergæster i gennemsnit) og er tilknyttet både ELN og IM.

Menighedens præst, Mathias Secher Rom fortæller her om menigheden: “Grundlæggende ønsker vi at udgøre vores del af Guds Kirke i Bramming og omegn. Hvad det mere konkret indebærer er vi i gang med at genformulere. Her er nogle af vores overvejelser:

Gudstjenesterne er vores samlingspunkt. Her møder Kristus os i ord, dåb og nadver. Her tilbeder vi den treenige Gud, og her udrustes vi til at leve i gudstjeneste fra søndag kl. 12 til søndag kl. 10.

Fokusområder

Omkring gudstjenestens centrum har vi 5 fokusområder, som er vigtige for os, og som kræver vedvarende opmærksomhed:

Børn
Børn og unge skal opleve, at der er en særlig plads til dem i menigheden. Vi tilstræber, at gudstjenestens sprog og opbygning er forståelig for større børn, at børnekirke forkynder på børnenes præmisser, at vi viser børnene opmærksomhed, og at vi støtter op om det børne-/ungdomsarbejde, som findes i lokalområdet.

Fællesskab på tværs
Vi ønsker et reelt fællesskab på tværs af forskellige hverdage, baggrunde og geografiske placeringer. Derfor prioriterer vi kirkekaffe, frokoster, menighedsdage mm.

Mission
Vi vil både invitere mennesker ind i kirken og opmuntre og udruste hinanden til at vidne om Jesus i dagligdagen. Det gør vi dels med konkrete invitationer til udvalgte gudstjenester, dels ved at tale om, hvordan vi som kristne udgør Kirken dér, hvor vi er.

Løfte i flok
Vores Gudgivne nådegaver skal bringes i spil og præge menigheden. Derfor organiserer vi os i tjenestegrupper, som varetager de praktiske opgaver omkring gudstjenesten, sjælesorg, konfirmandundervisning, menighedsråd osv.

Åbne Bibler
Vi ønsker at lære Guds ord at kende og høre hans stemme. Bibelens ord er centrale i gudstjenesten, og vi giver mulighed for at være med i bibelstudiegrupper ud over gudstjenesterne.

En del af Kristi kirke

Vi glæder os meget over at samle mange kristne i området. Vi er en broget flok, både kirkeligt og menneskeligt, som samles om Jesus. Ved hans nåde oplever vi faktisk at kunne være tydelige om evangeliets sandhed og rummelige i fællesskabet. Vi er stolte af at være en del af Kristi Kirke i Bramming og omegn!

Denne glæde er samtidig også en af vores udfordring: At vi er en sund og tydelig kirke, der også giver plads og rummelighed til vores forskelligheder. En anden udfordring er at dele troen med de mennesker, vi hver især er i berøring med. Det er både vigtigt og svært for os! At vi tilpasser vores ressourcer og aktiviteter til hinanden kunne også nævnes blandt udfordringer og bedeemner.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights