Emdrup sogn er månedens menighed

I Emdrup Kirke vil du møde klassisk kristendom. Bibelens budskab fastholdes og formidles varieret ved gudstjenester og øvrige arrangementer

Denne måneds menighed i M-netværket er Emdrup kirke og sogn, som her vil fortælle om deres menighed.

Der er 4.974 indbyggere i Emdrup sogn hvoraf 2.874 er medlemmer af folkekirken.

Emdrup sogn ligger i Københavns kommune. Ca. halvdelen af sognet er socialt boligbyggeri og den anden er villaer. Kirkerummet har plads til 170 mennesker, men vi er velsignet med flere andre lokaler i to etager, hvilket giver mulighed for et væld af aktiviteter. Hvis vi skal sætte nogle tal på deltagelse, så er vi har ca. 80-100 deltagere til almindelige søndagsgudstjenester. Deltagernes alder er spredt fra 0-95. Vi har dog ikke så mange teenagere.

Vi afholder også en fromesse hver søndag på det lokale plejehjem. Her kommer ca. 15 – 20 beboere og naboer til plejehjemmet. Til fællesmøder kommer der ca. 20 deltagere. Til pastagudstjenesterne omkring 30-40 stykker. Til legestuen er der typisk omkring 20-30. Til juniorklubben kommer 10 osv.

Fællesskab omkring bibelens budskab

I Emdrup Kirke vil du møde klassisk kristendom. Bibelens budskab fastholdes og formidles varieret ved gudstjenester og øvrige arrangementer.

Frivillige og ansatte udgør et imødekommende fællesskab. Vi ønsker at invitere dem, der er fra lokalområdet og dem, der opsøger kirken, til at deltage i fællesskabet. Vi har målrettede tilbud til forskellige aldersgrupper og livssituationer.

Fællesskabet er kendetegnet af tryghed i den tro, som vi deler og ønsker at dele ud af.

Kirken og fællesskabet er understøttet af en stærk musik- og salmetradition, hvor nyt og gammelt mødes til glæde og inspiration.

Visioner og pejlemærker

Emdrup Kirke har fire visioner som er pejlemærker i vores arbejde og målsætning:

 …bibelnær og livsnær forkyndelse

Gudstjenester og aktiviteter i Emdrup skal være præget af en bibelnær og livsnær forkyndelse. Vi skal blive bedre til at forstår den tid, vi lever i. Og så leve vores liv med Kristus og være et vidne om Ham, så vor tids mennesker forstår os.

…brænde for at mennesker kommer til tro på Jesus

Visionen er og skal fortsat være, at i alt hvad vi foretager os som menighed, skal det overordnede mål være, at vi leder mennesker til Kristus og peger på ham som Vejen, Sandheden og Livet.

…omsorg og fællesskab i og ud af kirken.

Visioner er en menighed med endnu mere indbyrdes kærlighed og omsorg, som også rækker længere end blot enge rækker. Vi skal favne bredt både hvad angår generationer og mennesketyper. Visionen er at vi møder alle med Kristi kærlighed.

 …vækst i tro og tjeneste.

Visionen er at menigheden er et miljø, præget af fællesskab og åndelig vækst, træning og tjeneste for både de nye og for de, der længe har været kristne.

Vi skal vokse i tro og tillid til vor frelser og Herre og tilbede ham i ånd og sandhed.

Visionen er at Emdrup er en bedende menighed, hvor bønnen baner vej for og bærer Guds gerning iblandt os. Så vil vi også være så frimodig, at drømme om, at vi også får en vækst i tal.

Vores hjertesager

Vi er rigtig glade for vores børnearbejde, som både frivillige, sognemedhjælper, præst og organist er involveret i. Det bygger gode relationer både for børn og forældre i kirken og de som ikke normalt deltager i gudstjenester m.m. Samtidig har vi p.t.  en udfordring. Vi vil meget gerne, at vi får kontakt med flere familier med helt små børn. Vi møder dem i kirkens legestue, men ser kun få af dem ved gudstjenesterne.

Vores Kirkeråd er også en god forordning, hvor præster, sognemedhjælper og formand for menighedsråd og menighedsfællesskab mødes et par gange om året og drøfter fælles retning og overordnede linjer for Emdrup Kirke.

Flere af kirkens aktiviteter har tydelige diakonale elementer. Kirken har f.eks. en sorggruppe på højt niveau, vi underviser i PREP med opfølgende samtaler og menighedsplejen giver adskillige udsatte familier julehjælp hvert år og igen i sender vi nogle udsatte familier på uges sommerferie igennem Folkekirkens Feriehjælp. Samtidigt er diakoni et område, hvor flere har ønsket, at Emdrup Kirke engagerer sig mere end vi gør og vi er i overvejelser, hvordan det skal konkretiseres.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights