Eluva bliver en del af ELNs menighedsnetværk

Samlingen af evangeliske lutherske valgmenigheder (ELUVA) har nedlagt sig selv som organisation men fortsætter som en del af ELNs arbejde

Fredag d. 23. marts 2012 stemte et flertal af ELUVAs repræsentantskab for en nedlæggelse af ELUVA, med henblik på at foreningens arbejde skal fortsætte som en del af det menighedsnetværk, som Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) er i gang med at etablere.

ELUVA (Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark) blev stiftet d. 30. april 2004, og er i løbet af 8 år vokset fra 3 til 10 menigheder, som støtter hinanden med især økonomisk og juridisk bistand, og som yder hjælp og støtte ved oprettelse af nye valgmenigheder. Fælles for disse valgmenigheder er, at de anser Bibelen for at være Guds ord, og at man derud fra former kristen- og menighedsliv.

De seneste år har ELN arbejdet målrettet mod at oprette et egentlig netværk af menigheder, og i den forbindelse har de to foreninger talt sammen, for at undersøge mulighederne for et samarbejde. Det har ført til. at man nu lægger det arbejde, som ELUVA har gjort hidtil, ind som en del af menighedsnetværkets arbejde. Dermed frigøres ressourcer til andet menighedsopbyggende arbejde, og der bliver mulighed for at arbejde mere på at inspirere og udruste til menighedsliv, igennem inspirationsdage, netværk og ressourcedeling for forskellige tjenestegrupper i menighederne m.v.

ELUVAs store erfaring i opstart af valgmenigheder og spørgsmål omkring jura og økonomi fortsætter i regi ELNs menighedsnetværk, og kan forhåbentlig komme de andre sogne-, fri- og husmenigheder til gode, som forventes at blive en del af dette menighedsnetværk.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights