ELN søger ny landsleder – måske dig eller én du kender

ELN skal have ny landsleder og søger en netværker, organisator og kommunikator.

ELN søger en landsleder med god teologisk og kirkelig indsigt, som deler ELN’s vision om en ”frimodig kirke – sammen for sandhed og kærlighed”.

Hent jobopslaget som pdf ELN søger ny landsleder

Vi forventer, at du:

 • er visionær og kan lede et vidtforgrenet arbejde, så ELN er på forkant og udvikler sig til glæde for enkeltpersoner og menigheder i Danmark.
 • har visioner for, hvordan ELN’s menighedsnetværk kan udvikles.
 • har erfaring med ledelse og kan lede både ansatte og frivillige.
 • repræsenterer ELN i det kirkelige landskab og ser værdien i at samarbejde med andre kirkelige aktører.
 • er en dygtig organisator.
 • er indstillet på at arbejde selvstændigt inden for de rammer, som ELN’s landsledelse udstikker, og at du har sans for den administrative del af arbejdet.
 • har kommunikationsevner og sans for at agere på de sociale medier. Stillingen indebærer en del praktisk kommunikationsarbejde, hvor du har ansvar for hjemmeside, nyhedmail, SoMe mm.

Stillingen er som udgangspunkt på 75% og det forventes at du arbejder hjemmefra.

Løn jf. ELN’s lønpolitik.

Ansøgning

Vi ser frem til at høre fra dig og evt. invitere til en samtale, hvor vi kan drøfte vores forventninger til dig.
Kontakt formand Jens Lomborg eller næstformand Kurt Dalsgaard. Se kontaktoplysninger her: Landsledelsen

Send din begrundede ansøgning og cv. senest d. 22. februar 2024 kl.12.00 til Kurt Dalsgaard på mail  kurt.dalsgaard@gmail.com

Det forventes at samtaler afholdes i uge 10.

Opgaver for landsleder

 • Daglig leder af ELN.
 • Repræsentere ELNs visioner indadtil i netværket og udadtil i det kirkelige Danmark.
 • Lede og inspirere ELNs lønnede og frivillige ansatte samt ELNs forskellige udvalg.
 • Yde støtte til menighedsnetværket i samarbejde med menighedsinspirator.
 • Tovholder for/deltage i planlægning af konferencer.
 • Deltage i relevante møder i det kirkelige Danmark
 • Kommunikation på hjemmeside, nyhedsmails, sociale medier samt kommunikation med repræsentantskab og ELNs samarbejdspartnere.
 • Redaktør og tovholder på ELNs blog, støttet af blogteam.
 • Varetage administrative opgaver vedr. medlemsadministration og økonomi, kontakt til myndigheder og udarbejdelse af dagsordner for landsledelsen mv.
 • Holde sig ajour med relevant lovgivning for menigheder og indsamlingsorganisationer.

FAKTA OM ELN

ELN er et netværk, som samler menigheder og enkeltpersoner, der ønsker at holde fast i klassisk bibelsk kristendom.

Netværket vil inspirere og opmuntre kristne uanset, hvilken type menighed de kommer i. ELN er et supplement til eksisterende foreninger og organisationer.

ELN vil være en tydelig stemme, der taler, så det bliver hørt i kirke og samfund.

Kort om ELN

 • Netværket blev dannet i 2006, og formålet er at fastholde klassisk bibelsk kristendom i kirke og samfund. Ved dannelsen blev netværkets grundlag formuleret i Odenseerklæringen.
 • ELN har ca. 1500 personlige medlemmer
 • ELN har et menighedsnetværk bestående af 35 sogne-, valg- og frimenigheder og mindre grupper. Valg- og frimenighederne har tilsammen ca. 2.200 voksne medlemmer.
 • ELN faciliterer videndeling og inspiration i menighedsnetværket og blandt enkeltpersoner. F.eks. i form af:
  • Netværksmøder og konferencer – ofte i samarbejde med andre
  • Kurser for menighedsledere og support til menighedsråd/bestyrelser
  • Starthjælp til nye menigheder
  • Videndeling mellem menigheder og enkeltpersoner
 • ELN tilbyder vejledning og tilsyn for menigheder, præster og menighedslignende grupper. Vejlederordningen ledes af et Vejlederråd, hvis formand er pastoral vejleder
 • ELN har ikke et fast kontor. Til gengæld satser vi på at have en hjemmeside med aktuelle nyheder, ligesom et korps af bloggere hver uge leverer opmuntrende, udfordrende og aktuelle kommentarer
 • ELN har ansat en landsleder på 75 procent og en menighedsinspirator på 50 procent. Desuden er der tre frivillige ulønnede medarbejdere, nemlig en rejsepræst, en sekretær og en kasserer.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights