ELN skal sprænge alle grænser!

At være grænsebryder er ikke en provokation, det er et kald. En grand-old-man i ELN går forrest og forklarer hvorfor.

Overskriften kan lyde som en provokation, men ’provokatøren’ og medlem af ELN’s landsledelse Kurt Dalsgaard har en vigtig pointe:

”Kaldet til ELN er at sprænge alle grænser, for Guds ord og dåb må ikke spærres inde af vores rammer, vores begrænsninger eller vores fantasi.

Kaldet til ELN er at sprænge alle grænser, for Guds ord og dåb må ikke spærres inde af vores rammer, vores begrænsninger eller vores fantasi.

Når vi skal tale om ELN’s dna, om hvad vi er her for, så er svaret: Vi er her for at sprænge alle grænser, som spærrer evangeliet inde,” siger Kurt Dalsgaard, der har været med i ELN siden starten.

Pointen delte han, da ELN’s landsledelse og ansatte i november var sammen for at arbejde med ELN’s strategi for de kommende år.

Kurt Dalsgaard peger på flere områder, hvor vi skal være grænseoverskridende:

Vi skal sprænge grænserne i forhold til tro. Vi skal videregive evangeliet, når vi møder andres tro, uanset om den er iklædt islam, buddhisme, ateisme eller en hvilken som helst anden religion eller isme.

Vi skal også krydse grænser mellem kulturer. Ikke blot kulturforskelle mellem forskellige etniske grupper, men også grænserne til sekulariserede danskere, dem der tænker anderledes, har andre holdninger – f.eks. også dem som for os har forkerte holdninger til køn og identitet.

Når vi taler om tværkulturel mission og kontekstualisering, tænker mange kun på ydre mission og på folk med anden etnicitet, hudfarve og kultur. Men jeg tænker i lige så høj grad på helt almindelige danskere.

Og endelig skal vi bryde grænserne mellem sociale lag og forskellige sociale grupper. Evangeliet er for alle, ikke blot middelklassen og de velfungerende. Det er også for de udsatte, de udstødte og faktisk også for de veluddannede og velhavende.”

Menighed på mange (nye) måder

Men det stopper ikke her. ELN skal ikke blot være grænseoverskridende i forhold til andre, men også i forhold til vores egne arbejdsformer.

Vi kan mene, at ELN er meget nytænkende, fordi vi accepterer både folkekirker, valgmenigheder og frimenigheder, men også her må vi sprænge grænser og være åbne over for alle tænkelige måder at bygge menighed/kirke.

”Vi kan mene, at ELN er meget nytænkende, fordi vi accepterer både folkekirker, valgmenigheder og frimenigheder, men også her må vi sprænge grænser og være åbne over for alle tænkelige måder at bygge menighed/kirke.

Hvem ved? Måske findes der måder, modeller eller metoder til at bygge menighed/kirke, som vi ikke har set eller opdaget endnu?”

Det stærkeste forbillede. Derfor!

Hvorfor skal vi have denne grænseoverskridende adfærd, kunne man spørge.

Kurt Dalsgaards svar er utvetydigt:

”Det skal vi, fordi Gud selv har vist os vejen. Hele vejen gennem Bibelen sprænger Gud grænser. Han sprænger grænserne for, hvordan vi skal tænke. Han sprænger grænserne for, hvad der kan lade sig gøre. Og allertydeligst viste han os vejen, da han sprængte sig vej fra himmel til jord og sendte Jesus.
F.eks. er det nævnt i Filipperbrevet, hvordan Jesu gav afkald på at være i Guds skikkelse og blev menneske, et lille hjælpeløst barn – for at frelse os.

Når Gud på alle disse måder sprænger grænser, så er det også et kald til os om at udvise kreativitet, bruge fantasien og have visioner.

Når Gud på alle disse måder sprænger grænser, så er det også et kald til os om at udvise kreativitet, bruge fantasien og have visioner,” siger Kurt Dalsgaard.

Processen er i gang

Som nævnt er ELN’s landsledelse i færd med at lægge strategien for de kommende år. Netop nu arbejder man med formuleringen af ELN’s mission og vision, og derefter tager man fat på at lægge strategien for det konkrete arbejde, der skal opfylde missionen og række efter visionen.

Mere herom senere.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights