Dyretelepati i Roskilde stift

Præsten Dorthe Thaulov kan igen virke som præst efter tjenstlig samtale med biskop Peter Fischer-Møller.

Præsten Dorthe Thaulov, der torsdag d. 1. juni havde inviteret dyretelepatør Ditte Young til at afholde et arrangement sognegården i Gislinge, kan genoptage sit virke efter en tjenstlig samtale med biskop Peter Fischer-Møller i dag. Hun blev ellers fritaget fra tjeneste på grund af offentlig omtale af arrangementet, der var så stor interesse for, at man valgte at flytte det over i Gislinge kirke.

I indbydelsen, der kan læses her, skrives der følgende: “Når det gælder f.eks. healing, clairvoyance – telepati – så har vi det med,som strudsen, at stikke hovedet i jorden: det vil vi ikke ha’ med at gøre, for det er dog for langt ude! – Men skulle vi ikke snarere være åbne og nysgerrige for, om vi evt. selv kunne blive beriget? Vi gør forsøget denne aften” og alle deltagerne blev opfordret til at tage billeder af deres dyr med, både afdøde og levende.

Der var altså ikke nogen tvivl om i indbydelsen til arrangementet, at formålet var at være åben overfor og i praksis afprøve nyreligiøse forestillinger om telepati og kontakt til afdøde dyr.

Tilbage i tjeneste

Alligevel finder biskop Peter Fischer-Møller efter sin samtale med Dorthe Thaulov i dag altså ikke grundlag for en fortsat fritagelse for tjeneste. Det skyldes dels, at Dorthe Thaulov i den pressemeddelelse som hun er medunderskriver af, siger det direkte modsatte af, hvad hun ellers ønskede åbenhed overfor i invitationen til sognearrangementet.
Nu er hun pludselig enig i, “at forestillingen om at afdøde skulle kunne antage og blive erkendt som levende væsner i andre former er fremmede for den kristne tradition.” og hun havde heller ikke ønsket at udtrykke sin tilslutning til forestillingen om, at det for mennesker er muligt at komme i kontakt med afdøde. Dorthe Thaulov stiller sig dermed op i rækken af præsten der mener ét, men efter en tjenestelig samtale med biskoppen, pludselig mener noget andet (om det er fordi de virkelig har ændret synspunkter eller ej, kan vi jo ikke vide noget om).

Frans af Assisi som røgslør

Så der er ikke noget nyt i forhold til præsters ønske om at beholde deres embede, men der er dog noget nyt på færde, når biskoppen i sin pressemeddelelse kan skrive følgende om dagens samtale: “Under samtalen blev det med henvisning til bl.a. legenden om hvordan Frans af Assisi prædikede for fuglene konstateret, at skønt kommunikation med dyr må anses som liggende i periferien af, hvad kirke og kristendom beskæftiger sig med, så er menneskers forskellige evner til at kommunikere med dyr ikke noget, som er i modstrid med folkekirkens bekendelsesgrundlag.” Det er højst foruroligende, at Folkekirkens rummelighed er så stor, at den levner plads til legender og praktiske eksperimenter, hvor en dyretelepatør står frem og kommunikerer budskaber fra dyr.

Formand for ELN, sognepræst Henrik Højlund udtaler:

Peter Fischer-Møller tager endnu engang prisen som biskoppen, der kan få 2 og 5 til at være lige.

Alle andre end Peter Fischer-Møller forstår, at sagen ikke drejer sig om et neutralt foredrag om et interessant emne, men har bevidst åndelige implikationer, jf. tidligere udtalelser af stedets præst: ”Jeg har ikke berøringsangst, og er selv meget til telepati. Vi taler om et liv efter døden i folkekirken. Og ved foredraget snakkede vi om spørgsmål, som ‘Kommer jeg til at se min hund igen?’. Mange søger det alternative, det kan man også i kirken”. Sådan er præsten Dorthe Taulov, citeret i en avis.

Peter Fischer-Møller lægger et røgslør hen over med henvisning til Frans og hans dyrevenner. Frans ville da aldrig i verden anse kontakt til døde dyr som en del af den kristne lære og virkelighedsforståelse!

Hele pressemeddelelsen kan læses her.

 

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights