Discipelskab i hverdagen

115 forventningsfulde deltagere sad klar da Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken, bød velkommen til BootCamp.

BootCampen – et døgn med intensiv opmuntring og udfordring til mission i hverdagen – var arrangeret af Netværk for missionale menigheder og fandt sted den 4. – 5. marts i København.

ELNs menigheder i Menighedsnetværket var inviteret og menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard var blandt deltagerne. Det var en stor oplevelse at være med, tale med de andre deltagere og suge til sig af al den gode inspiration talerne kom med. Det var et meget indholdsmættet døgn.

Undervisningen kom fra tre ledere som gennem en årrække har arbejdet med og inspireret til, hvad det i praksis vil sige at være et fællesskab, som er forandret af evangeliet og sendt på mission.

Udover danske Manuel Vigilius, Hillerød, underviste Todd Morr, Tacoma og Tripp Forgeng, Los Angeles, som er erfarne folk fra kirkenetværket SOMA.

Opfordring til mission

Inge og Tommy Jensen, deltagere fra Skive Bykirke, havde følgende kommentar efter BootCampen: ”Vi er enige om, at vi fik meget med fra weekenden. Bl.a var undervisningen en stor opfordring til mission i Jesu navn og til at finde vej – hvad vil Gud/Jesus med mig – gennem bøn og stilhed. Sagt lidt anderledes: en øvelse i at bede Gud styre vores kalender. Helt lavpraktisk bede Gud hjælpe mig, uge for uge og vise mig, hvad han vil i mit liv. Det vi endnu engang fik understreget var vigtigheden af, at fundamentet er i orden, det vi lever på skal være Guds rene og klare ord.

Helt praktisk blev vi opfordret til  fx at sætte en seddel på køleskabet, væg eller lignende med følgende 3 spørgsmål: 1) Hvem er Gud, 2) Hvad er sandt om Gud og 3) Hvad har Gud gjort. Alt sammen for at holde fast i fundamentet for mission og tjeneste. Det var vældig inspirerende og givtig. Vores venner fra USA var et rigt vidnesbyrd om et liv med Gud både, når det går godt og, når det er svært”.

Kirken er ikke bare en bygning

Tripp Forgeng underviste fredag aften om livets kilde – evangeliet er ikke bare en indgangsdør, men en kilde for alt liv og tjeneste. Kirken er ikke kun en bygning og noget vi går til eller i. Kirken er os der tror på Gud. Vi kan blive så optaget af, hvad vi skal gøre og føle os tyngede af det. Se på, hvad du er allerede. Vores værdi afhænger ikke af vores gøren, med af vores status hos Gud. Når vi vover at leve som børn af Gud og tage den identitet alvorlig, så bliver vores liv forandret.

4 evangeliske spørgsmål

Todd Morr underviste i de fire evangeliske spørgsmål: 1) Hvem er Gud 2) Hvad har han gjort? 3) Hvem er jeg/vi? 4) Hvordan lever jeg/vi?

Når vi skal hente frimodighed til at være disciple i hverdagen er det vigtigt at vi retter blikket mod Gud. I lyset af svarene på spørgsmål 1 og 2, hvad er så sandt om mig/os? Start dagen med fokus på hvem Gud er og hvad han gør, og lev i lyset af det. Vi er adopterede og er Guds børn fuldt ud. Lad den sandhed for lov til at fylde og præge dit liv.

Todds kone Jessica var med og havde også et par indlæg. Hun opmuntrede os til at erkende for Jesus, når byrderne bliver for tunge. Hans byrde er let og det er ikke menigen at vi skal bære tunge byrder. Hvis noget ikke stemmer, så tal med Jesus om det. Lad det blive en vane, noget du gør, hver gang tingene bliver for uoverskuelige. Tal med Jesus som har omsorg for dig. Han står til rådighed hver dag og er klar til at tage dine byrder og lette dig. Hans byrde er let.

Nyt hæfte om mission

Alle deltagerne fik et lille hæfte med som Netværk for missionale menigheder har udgivet. Det hedder ”Fællesskab om evangeliet i mission” og har 17 enkle og meget afklarende illustrationer, som opmuntrer og inspirerer til mission. I forordet står der: Vi forestiller os, at hvert modul og de ledsagende henvisninger kan fungere både som en huskeliste, et afsæt for en mere dybtgående undervisning og et oplæg til samtale i menighederne: Hvad betyder det for os, helt konkret?”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights