Det spirer i lille menighed i storbyen

Aarhus Frimenighed vokser stille – med rødderne plantet dybt i Bibelen.

Månedens menighed: I Aarhus Frimenighed mødes tre-fire håndfulde til gudstjeneste hver anden søndag. Til gengæld mødes de til Liv og vækst gruppe hver uge.

”I begyndelsen mødtes vi syv-otte stykker i Liv og vækst gruppen hver 14. dag, men da jeg spurgte om, det var for meget, blev der svaret: Tværtimod, vi vil gerne mødes hver uge,” fortæller Klaus Dahl, der er menighedens frivillige og ulønnede præst.

I Liv og vækst gruppen mødes deltagerne for at spise, dele liv, grine, nogle gange græde, læse i Bibelen og bede sammen. Et fællesskab som har stor værdi, og som nogle gerne kører langt efter. Gruppen kan efterhånden samle op til 16 mennesker, og der i øjeblikket planer om at dele den.

Ung med flere år på bagen

På papiret er Aarhus Frimenighed blot godt et år gammel, men i realiteten går den 17-18 år tilbage, hvor Klaus Dahl og hans hustru Anette var med til at danne en husmenighed.

”Det var ikke et princip for os, at det skulle være en husmenighed, men på et tidspunkt, hvor der ikke var mange lutherske frimenigheder, var det vigtigt for os at vælge det, vi fandt rigtigt,” fortæller Klaus Dahl.

Omkring 2016 blev tankerne om en egentlig frimenighed mere nærværende, og i begyndelsen af 2018 blev menigheden dannet. Det første års tid blev der holdt gudstjenester på Jakobskolen, men siden nytår har menigheden lejet sig ind i adventisternes kirke, Adventkirken i det nordlige Aarhus.

Derfor er vi

Klaus Dahl er er meget klar i mælet, når han præsenterer menighedens eksistensberettigelse:

”Vi er her fordi, vi fornemmer, at der er en mangel på kirker, som siger fra over for falsk lære og står fast på det, Guds ord siger. Vi må turde gøre det,  vi mener, er rigtigt. Og vi tror, at Aarhus Frimenighed er det, vi skal gøre.”

Men Klaus Dahl er lige så ydmyg som klar, når han relaterer menigheden til andre menigheder:

”Det, vi siger, kan utrolig let misforstås derhen, at vi tror, at vi er særligt eller helt rigtige. Men det ligger mig meget på sinde at pointere, at vi ikke ser os selv som bedre, som en protestmenighed eller nogen, der bedst kan lide vores egen måde. Vi gør blot det, vi finder rigtigt.”

Enkel undervisning i kristendom

Foruden gudstjenesten og Liv og vækst gruppen har Aarhus Frimenighed to andre faste aktiviteter. Ca. hver tredje måned tager menigheden på en dagstur sammen, og de mødes jævnligt i faste to-tre mandsgrupper for at tale og bede sammen.

Senest har menigheden desuden holdt et grundlæggende kristendomskursus.

”Jeg og Allan har bearbejdet et hollandsk/belgisk materiale, som over fem aftner meget enkelt præsenterer kristendommen. Det gode ved det er, at det er meget overskueligt, og det ligger tæt på, hvad vi traditionelt vil kalde lov og evangelium. Vi har brugt det internt i menigheden til stor glæde for os, og flere har givet udtryk for, at det inspirerer dem til at bruge sammen med en ven eller nabo. Det har den kvalitet, at man har lyst til at invitere andre med til undervisning næste gang,” siger Klaus Dahl.

Han stiller i øvrigt gerne materialet til rådighed, hvis andre skulle være interesserede i at bruge det.

Hvad drømmer I om i Aarhus Frimenighed?

”Vi vil gerne, at Aarhus bliver omvendt,” siger Klaus Dahl med et hørligt telefonsmil og fortsætter:

”Der er to ting, der ligger os stærkt på sinde: Vi skal have det godt med Gud og hinanden, og så ønsker vi virkelig at nå andre med budskabet om Jesus,” siger han.

Han tilføjer hurtigt, at det vil alle kirker jo nok, men at det er en hjertesag for hele Aarhus Frimenighed:

”Vi prøver på at arbejde sådan, at vi når til en fælles forståelse. Jeg, som præst, og ledelsen ser menigheden som et teamarbejde. Det er nødvendigt, hvis det, vi gerne vil, skal blive virkelighed og ikke blot fine ord.”

Hvad er jeres udfordring – og har I et bedeemne?

”Det er at bevare fokus. Det er så afgørende. Hvis vi om nogle år er blevet 100, så kan vi måske miste fokus. Hvis vi skal have en fremtid som kristne og kristen menighed, så skal vi passe på, at vi ikke stoler på noget andet end det, der altid har båret Guds rige frem, nemlig hans ord og bøn.

Lige nu er vi afhængige af Gud, og det er vores styrke. Vi oplever en stille vækkelse. Og man må meget gerne bede om, at Gud åbner døre for evangeliet. Det afgørende er ikke, at vi bliver flere, men hvis folk bliver bevaret, og nye kommer til tro, så er vi glade,” siger præsten i Aarhus Frimenighed.


Her er Aarhus Frimenighed samlet til stiftelsesgudstjeneste i januar 2018. Klaus Dahl sidder forrest til venstre.


Aarhus Frimenighed har mange aldre repræsenteret.

En af gangene var kristendomskurset rykket uden for med en campingvogn som ramme.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights