Der er to køn – nu som borgerforslag

Borgerforslag om to køn er født i frustration over, at samfundet registrerer noget, der slet ikke er defineret.

Søren Stidsen og fem medstillere har stillet borgerforslaget ”Der er to køn, mand og kvinde. Køn er biologisk og genetisk bestemt

Forslaget går i al sin enkelhed ud på, at man politisk vedtager en lov, der sikrer, at køn i alle offentlige sammenhænge baserer sig på biologisk køn.

Det kræver 50.000 underskrifter at få forslaget sendt til behandling i Folketinget. Hvis du vil støtte forslaget, kan du skrive under her: Der er to køn

Forslaget er blevet til på grund af en frustration over, at det ikke giver mening, at samfundet registrerer køn på andre måder end ud fra biologien.

”Det har længe frustreret mig, for vi registrerer jo nu noget, som vi faktisk ikke har defineret. Vi begyndte at gøre det anderledes uden at vide, hvad det er vi registrerer,” siger Søren Stidsen.

Han er idemanden bag forslaget, og han har i flere år ikke kunnet ryste frustrationen af sig.

Hvorfor er det en frustration?

”Det er det af den grund, at når staten godkender, at køn kan være noget andet end biologisk, så får det konsekvenser i hele samfundet. Det får betydning i sport, at biologiske mænd, som nu er juridiske kvinder, kan stille op som kvinder, det får betydning i skolens omklædningsrum, i svømmehallen, i fængsler, og det bliver en udfordring i sundhedsvæsenet.

Desuden støder det også mod helt almindelig sund fornuft. Det er veldokumenteret, at der også psykologisk er forskel på mænd og kvinder,” siger Sørens Stidsen.

I borgerforslaget er det derfor også formuleret, hvorfor det er vigtigt at have en entydig definition af køn:

Der står bl.a.: ”Når det drejer sig om det offentliges registrering af den enkeltes køn, så er det dels afgørende, at der ligger stabile og konstaterbare fakta bag, og dels at registreringen opfylder et praktisk formål. Har registreringen ikke et praktisk formål, så bør staten slet ikke registrere køn.”

Giver det mening?

Hvad er hensigten med at lave et borgerforslag om noget, som er evident for de fleste?

”Drømmen er, at vi kan samle underskrifter nok ind, så det faktisk når frem til Folketinget, og at nogle politikere der, vil gribe det. Men målet er også for at skabe offentlig debat om, at det er nødvendigt, at vi har en eller anden definition af, hvad køn er. Hvis man kunne definere køn på en anden måde med ordentlige ræssonementer, så vil det ikke støde mig. Men det kan man ikke. Nogle gange har jeg i online debatter spurgt andre med modsatte synspunkter, hvordan de vil definere kønnene anderledes end biologisk, og hver gang er jeg blevet mødt med larmende tavshed.

Jeg tror mange – også politikere, er så bange for at støde nogen, at man viger uden om debatten.”

Men nogen vil nok mene, at det er lidt tosset at stille sådan et forslag?

”Ja, det er en risiko, men det tager jeg relativt afslappet. Men fordi nogle vil mene, at det er tosset, behøver man ikke tie stille af den grund. Hvis noget er sandt, så må man kæmpe for det. Og nogle gange så risikerer man også et nederlag, sådan er det,” siger Søren Stidsen.

Alle forslagsstillerne har kirkelig tilknytning, men forslaget er ikke religiøst begrundet. Det er alene bygget på fakta og rationelle argumenter. Og det er der en god grund til, fortæller Stidsen:

”Det er i overensstemmelse med min tro, men jeg ser det ikke som et kristent forslag. Det er blot udtryk for sund fornuft og bygget på fakta og logiske rationelle argumenter. Hvis det var knyttet til et kristent grundlag, ville det nemt komme til at overskygge pointen.”

FAKTA OM BORGERFORSLAGET DER ER TO KØN

HVAD: Læs borgerforslaget her Foruden selve forslaget er der en tilføjelse, hvor forslagsstillerne besvarer typiske indvendinger mod forslaget.

HVEM: Forslagsstillerne er: Søren Stidsen, Søren Mogensen, Jes A. Jessen, Mads Dahl Mølgaard Madsen, Hans Martin Jefsen og Aksel Kambskard Berg

HVORDAN: Du kan skrive under på borgerforslaget her. Indsamlingen af underskrifter løber indtil den 15. november. Pt. har 570 skrevet under på forslaget.

FAKTA – HVAD ER ET BORGERFORSLAG

HVAD: Borgerforslag er en ordning, hvor borgere har mulighed for at samle støtte til et politisk initiativ og efterfølgende få fremsat et beslutningsforslag i Folketinget.

HVEM: En borger og mindst 3 medstillere (som alle har stemmeret til folketingsvalg) stiller.

HVORDAN: Hvis 50.000 personer (med stemmeret til folketingsvalg) støtter forslaget, og det overholder reglerne for borgerforslag, overgår det til Folketinget. Her vil det blive korrekturlæst og sat ind i en skabelon for beslutningsforslag, som de ser ud i Folketinget.

Beslutningsforslaget kan herefter blive behandlet i Folketinget som et almindeligt beslutningsforslag.

Kilde: Folketingets hjemmeside

 

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights