Debatoplæg om styring af Folkekirken

Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken har udgivet et debatoplæg

Hvordan skal folkekirkens styre være i fremtiden?

Det spørgsmål har et udvalg nedsat af regeringen arbejdet med siden september 2012. Udvalgets foreløbige overvejelser er den 2. maj 2013 offentliggjort i et Debatoplaeg om ny styring af Folkekirken, og der inviteres til en bred og åben debat, inden arbejdet i udvalget genoptages til efteråret. Udvalget skal aflevere sin endelige betænkning til Regeringen inden udgangen af marts 2014.

Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken blev i september 2012 nedsat af regeringen med opbakning fra alle partier i Folketinget.

Udvalget har til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan Folkekirken skal styres i fremtiden, med særligt fokus på den fælles, landsdækkende del af folkekirkens økonomi, og indre kirkelige anliggender som gudstjenesteordning, ritualer, dåb, konfirmation, salmebog og bibeloversættelse.

Udvalgets formand er tidligere ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen, og udvalgets 20 medlemmer repræsenterer tilsammen et bredt udsnit af kirkelige og kirkepolitiske interesser og holdninger.

Kirkeudvalget skød debatten igang

Kirkeudvalget havde inviteret til offentlig møde i Landstingssalen i Folketinget onsdags d. 8. maj, men fremmødet var præget af generalsekretærer for blandt andet de kirkelige retninger, organisationsformænd, nuværende og tidligere kirkeministre, biskopper og kirkeordførere. Oplægsholderne var Kirkeminister Manu Sareen (R), kirkeordfører for De Konservative Per Stig Møller og Liberal Alliances kirkeordfører Mette Bock.

Udvalget indbyder desuden til et debatmøde i hvert af de 10 stifter samt et debatmøde på Bornholm. Møderne holdes i løbet af juni samt sidste halvdel af august og første halvdel af september. Se her, hvor og hvornår der afholdes Debatmøder i stifterne

“Det er en vigtigt at få drøftet debatoplægget grundigt og at mange vil deltage i debatten” udtaler ELNs landssekretær Brian Christensen. “Det er meget væsenligt, at Folkekirken er rummelig for præster og menigheder med en klar profil i forhold til bibel og bekendelse. Vi må også være med til at sikre, at de kirkelige organisationer med rod i vækkelsesbevægelserne bliver hørt og tænkt med i Folkekirkens fremtidige struktur.”

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights