De har pengene, men mangler præsten

Bykirken i Favrskov har fået penge fra BorgFonden, så kirken kan ansætte en præst på fuld tid i to år.

Bykirken i Favrskov vil være kirke for dem, der bor i Hinnerup og omegn. Meget gerne for de kristne, der bor i byen, og selvfølgelig også for dem, der endnu ikke kender Kristus eller står i periferien af kirken.

”Vi vil gerne have en præst, der vil arbejde for god klassisk kristendom. Det handler i høj grad om lokal mission i Hinnerup. Og vi er meget taknemmelige for, at BorgFonden har bevilget os penge, så vi kan tilbyde en fuldtidsstilling i to år,” siger formand for menighedsrådet Frede Ruby Østergård.

Valgmenigheden Bykirken i Favrskov blev dannet i 2013 og har i nogle år haft en præst ansat på 35 procent, men da han efter fem år i menigheden fik andet embede, valgte menigheden at satse på at opnormere stillingen, så der bliver tid til mere end blot at holde gudstjenester.

”Vi tænker ikke, at det øgede antal timer udelukkende skal bruges på flere gudstjenester, men også på udadrettede aktiviteter. Afhængig af hvilken profil vores nye præst har, forestiller vi os, at han f.eks. kan arbejde med Alpha-kurser eller ægteskabskurser, som rækker ud til mennesker i byen,” fortæller Frede Ruby Østergård.

Han gør i øvrigt opmærksom på, at menigheden er bevidst om, at der skal være en god sammenhæng mellem det, præsten sætter i værk, og så de frivillige kræfter.

”Vi har diskuteret en del, om vi har frivillige til at løfte med, og det vil vi fortsat tale om og sikre os, når vi får ansat en ny præst,” siger Frede Ruby Østergård.

Tror på mere end to år

Hinnerup er som bekendt næsten-forstad til Aarhus, hvor det er attraktivt at slå sig ned med familie, og menigheden vil derfor gerne være lokal kirke for dem, som bosætter sig i området.

”Vi håber, at indsatsen med at ansætte en præst på fuld tid, betyder, at vi bliver så mange, at vi også efter de to år kan have en præst ansat på 70-100 procent,” siger Frede Ruby Østergård.

Bykirken i Favrskov består nu af 44 voksne medlemmer og 30 børn. Alle aldre er repræsenteret, og menigheden lægger vægt på, at holde gudstjenester, hvor alle fra de mindste til de ældste føler sig hjemme.

Menigheden holder gudstjeneste i det om-og tilbyggede Hinnerup Missionshus midt i Hinnerup, men den har også adgang til at bruge de lokale sognekirker.

Du kan se mere om menighed og det ledige job her: Bykirken i Favrskov


På hjemmesiden forklarer Bykirken i Favrskov, hvorfor det særlige grønne kors er del af kirkens logo: “Kirken er valgmenighed for hele kommunen. Samtidigt symboliserer logoet, at det er vidt forskellige mennesker, der kommer i menigheden – derfor er der plads til alle.”

Dåb i Favrskov Bykirke. Her er det Frede Ruby Østergård, der er præst.

Favrskov Bykirke holder gudstjeneste i Hinnerups om- og tilbyggede missionshus og benytter tillige de lokale sognekirker.

Musikken er som oftest klaver, guitar og rytmiske instrumenter.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights