DBI-professor: Lad DBI og MF afhjælpe præstemangel

Lad ikke-teologiske kandidater søge embede i folkekirken, hvis de tager DBI og MF’s godkendte bacheloruddannelse i teologi. Det foreslår dr. theol. og professor på Dansk Bibel-Institut, Finn Aa. Rønne, i et åbent brev til landets biskopper og til kirkeministeren.

Uddannelsen på MF og DBI er et godt alternativ til den efteruddannelse, som Det teologiske Fakultet på Kbh.s Universitet tilbyder, pointerer Finn Aa. Rønne.

Læs hele brevet her:

Åbent brev til landets biskopper og kirkeminister Joy Mogensen

Vedr. Flere muligheder for teologisk efteruddannelsesforløb for ikke-teologiske kandidater, der ønsker at søge præstestilling i folkekirken.

Nu er den nye lov vedtaget, der gør det muligt for personer med en ikke-teologisk kandidateksamen at tage en teologisk efteruddannelse og søge embede som præst i folkekirken. Og Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet er kommet med et bud på, hvordan en sådan efteruddannelse kan sammensættes af fag, som udbydes på Det teologiske Fakultet.

Der er tale om en god og gedigen teologisk efteruddannelse. Den indeholder imidlertid også nogle svagheder:

 • Som lektor Søren Holst gør opmærksom på i et debatindlæg på kirke.dk, er et af
  teologiens fag, nemlig Det Gamle Testamente, næsten forsvundet helt ud af den
  nye uddannelse. Resultatet er, som Søren Holst påpeger det, en uddannelse i
  kirkens grundlag, hvor man stort set intet lærer om de første tre fjerdedele af
  Bibelen.
 • De studerende skal selv betale for efteruddannelsen, og Det teologiske Fakultet
  har beregnet prisen til at være 55.000 – 70.000 kr. i alt. Det vil formodentlig
  afholde nogle interesserede fra at benytte sig af tilbuddet.
 • Man får en studietid, der næsten svarer til en universitets-bacheloruddannelse –
  men uden at man får en akademisk grad, som kan bruges i anden sammenhæng,
  hvis man alligevel ikke vil anvende uddannelsen til at blive præst i folkekirken.

På den baggrund vil jeg foreslå, at de anerkendte bacheloruddannelser i teologi, som
udbydes på Fjellhaug International University College (FIUC) i regi af Dansk BibelInstitut (DBI) og Menighedsfakultet (MF) også godkendes som efteruddannelsesforløb for ikke-teologiske kandidater, der ønsker at søge præstestilling i folkekirken.

En beskrivelse af studieforløbet for den 3-årige bacheloruddannelse i København
findes her: https://fiuc.dk/bachelor-i-teologi/

Dette uddannelsesforløb har en række fordele:

 • Indholdsmæssigt svarer det langt på vej til sammensætningen af fag i det
  uddannelsesforløb, som foreslås af Det teologiske Fakultet i København.
 • Alle fagene er anerkendte i det statslige universitetssystem, godkendt i det
  europæiske Bologna-samarbejde, og giver således ECTS-points, som kan
  meritoverføres til offentlige universitetsuddannelser.
 • Efter det, der svarer til 3 års uddannelse, får man en offentligt anerkendt
  bachelorgrad i teologi.
 • Det indeholder mindst 15 ECTS Gammel Testamente – med mulighed for at læse teksterne enten på hebraisk eller på dansk.
 • Det giver mulighed for både 20 ECTS i hebraisk og 20 ECTS i latin.
 • Det udbydes både i København og Aarhus.
 • Det kan tages som enkeltfag over en længere periode.
 • Mange af fagene udbydes på nettet, så man ikke behøver tage til Aarhus eller København.
 • Det er helt gratis for nærværstuderende, mens netstudier koster 1500 kr. for ét fag pr. semester, 2000 kr. for to fag pr. semester og 2500 kr. for tre fag pr. semester, dvs. i alt højst 27.000 kr. for en fuld bacheloruddannelse taget ved netstudier.

Vi har allerede nu studerende på FIUC (med en anden kandidatuddannelse i bagagen), som er i gang med at gennemføre den ovennævnte teologiske bacheloruddannelse, og som ønsker at gøre brug af den nye mulighed for at søge præsteembede i folkekirken.

Det er endvidere blevet påpeget fra flere sider, at det er tvivlsomt, hvor mange der reelt vil gennemføre den nye, selvbetalte efteruddannelse, selvom intentionen med den nye lov er god.

Men hvis paletten af efteruddannelsesmuligheder udvides som foreslået ovenfor, så vil det vel alt andet lige øge anvendeligheden af den nye ordning.

På de to bacheloruddannelser på FIUC bliver studenterne selvfølgelig også præsenteret for de teologiske syn, som gør sig gældende på DBI og MF, og det vil måske af nogen anses for så lidt ønskværdigt, at de ikke skal tilbydes som efteruddannelsesforløb. Men fagligt begrundet kan det næppe være.

Samtidig må det påpeges:

 • At studerende med alle slags teologiske holdninger er velkommen til at gøre brug
  af de pågældende uddannelser på FIUC – og gør det allerede.
 • At have uddannelsestilbud præget af de teologiske holdninger, som de to nævnte
  institutioner står for, vil jo bare afspejle, at disse holdninger også rummes inden
  for folkekirken.
 • Der er mange sogne rundt omkring i Danmark, som netop ønsker en præst med DBI’s og MF’s teologiske profil. En del af de sogne ligger i områder af Danmark, hvor der er få ansøgere til præstestillingerne, og derfor vil et efteruddannelsestilbud i tilknytning til de to institutioner netop fremme det, som er formålet med den nye lov, nemlig af afhjælpe præstemanglen.

Med venlig hilsen
Finn Aa. Rønne, professor, dr.theol.
Fjellhaug International University College, Copenhagen

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights