Danske præsters og teologers stilling til det genkomne jødehad

250 præster og teologer underskriver her deres stilling til det genkomne jødehad. Udtalelsen er bragt i Kristeligt Dagblad den 28. oktober 2023.

Er du præst eller teolog, og ønsker du at underskrive, så skriv: Jeg tilslutter mig + navn og titel i kommentarfeltet. Så vil navnene løbende blive føjet til listen.

Læs om baggrunden her Vi skal stå skulder ved skulder med det jødiske folk.
Hent erklæringen som pdf på dansk eller engelsk.

Danske præsters og teologers stilling til det genkomne jødehad

Overalt hvor jødehadet viser sit hæslige ansigt er det vores pligt at protestere derimod, hvad enten hadet manifesterer sig i blodige terrorgerninger, chikanøse handlinger eller dæmoniserende ytringer. I 80-året for redningen af de danske jøder ser vi en uhyggelig opblussen af jødehadet i kølvandet på terrorangrebet mod Israel den 7. oktober, og hadet til Israel bliver igen til had mod jøder. Det er en national skandale, at jødiske institutioner må leve under konstant bevogtning, og at jødiske medborgere udsættes for angreb og foragt også i Danmark. I 1943 slog mange danske ring om de danske jøder. Der er brug for at gøre det samme i dag og sikre vores jødiske medborgere, ikke ved at bringe dem til Sverige, men ved at sikre dem i vores fælles fædreland.

 1. Fordi jødehadet er had til den kristne kirkes ophav og fundament. Hader man jøder, hader man også jøden Jesus. Vi skylder Israels folk vores frelser, og vi bæres af den samme hellige rod. Vi kan slet ikke bekende den kristne tro uden at vedkende os arv og gæld til Israels folk. Den, som spytter på Davidsstjernen, spytter på korset.
 2. Fordi jødehadet, også når det kommer i skikkelse af ubændigt had til staten Israel, er udtryk for ukristelig menneskeforagt og i grel modsætning til den ret, der ellers tilkendes andre stater. Som alle andre lande og stater er Israel ikke hævet over kritik, men som ingen andre lande og stater nægtes Israel retten til overhovedet at eksistere.
 3. Fordi jødehadet strider mod al menneskelig anstændighed og ret. En målrettet massakre på mennesker i kraft af deres religiøse og nationale herkomst, som den forekom under terrorangrebet på Israel den 7. oktober, er en skændig handling. Ethvert forsvar for en sådan handling er en skændig holdning, som kalder på den skarpeste afvisning, ligesom terrorhandlinger og -trusler kalder på myndighedernes resolutte bekæmpelse i Israel som herhjemme. Jødehadet kan ikke ties ihjel, det må modsiges til hver en tid, og nu er det tid i Danmark og i verden.

Underskrevet af

Jesper Bacher, sognepræst i Tirsted-Vejleby-Hilllested-Skørringe

Jens Lomborg, frimenighedspræst i Skjern Bykirke

Ole Andersen, generalsekretær i Ordet og Israel

Kristian Østergaard, sognepræst i Sorø

Claus Thomas Nielsen, sognepræst i Stauning

Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Saaby-Kisserup

Karsten Christensen, sognepræst i Harboøre-Engbjerg

Jette Gøjsen Christensen, cand. theol., Harboøre

Christian Langballe, sognepræst i Viborg domsogn og Tjele og Nr. Vinge

Torben Bramming, sognepræst ved Ribe Domkirke

Villy Klit-Johansen, pastor emeritus, Aarhus

Nana Hauge, sognepræst i Hårslev-Padesø

Henning Bjerg Mikkelsen, sognepræst i Lomborg-Rom-Dybe-Ramme

Christian Haahr Andersen, cand.theol., Herning

Flemming Baatz Kristensen, pastor emeritus, Aarhus

Carsten Mulnæs, sognepræst i Lynge

Uffe Kronborg, sognepræst Ansgarskirken, Aalborg

Michael Lerche Nygaard, sognepræst ved Kristkirken, Kolding

Peter O.K. Olofson, tidligere sognepræst og missionær, Vålse

Inger Margrethe Kofod-Svendsen, cand. theol.

Flemming Kofod-Svendsen, pastor emeritus

Andreas Kammersgaard Ibsen, præst i Tarm Frimenighed

Søren Christensen, sognepræst i Ørum-Viskum-Vejrum

Jens Ole Christensen, sognepræst ved Fredens-Nazaret kirker

Kristian Ditlev Jensen, sognepræst i Kværndrup

Poul Arne Nyborg, cand.theol.

Thomas Østergaard Aallmann, sognepræst på Thurø

Børge Haahr Andersen, cand.theol. og rejsepræst

Filip Eero, sognepræst ved Lindehøj kirken, Herlev

Claus Grønbæk, frimenighedspræst i Københavnerkirken

Asger Chr. Højlund., dr. theol., professor emeritus

Bjørn Ohlendorff Krohn, præst ved Lindeskovkirken, Nykøbing Falster

Niels Jørgen Kobbersmed, pastor emeritus, Kolding

Jakob From Søvndal, sognepræst ved Buddinge Kirke

Elisabeth Albinus Glenthøj, cand. theol.

Johannes B. Glenthøj, sognepræst i Samsø pastorat

Hans-Ole Bækgaard, præst og formand for Indre Mission

Thomas Kristensen, pastor emeritus, Hvide Sande

Flemming Mose Lauridsen, sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm

Jens Dammeyer, sognepræst i Notmark

Erik Kloster, cand. theol., Ringkøbing

Anders Frederiksen, sognepræst i Slaglille-Bjernede-Alsted-Fjenneslev

Agnete Raahauge, sognepræst i Hørup

Jens Jensen, pastor emeritus, Løgumkloster

Mathias Secher Rom, cand, theol.

Jakob Rahbek, valgmenighedspræst i Agerskov Valgmenighed

Anders Raahauge, sognepræst ved Sct. Marie kirke, Sønderborg

Mads Jakob Jakobsen, sognepræst ved Sct. Marie kirke, Sønderborg

Søren Skovgaard Sørensen, cand.theol., generalsekretær i Luthersk Mission

Merete Bøye, sognepræst i Skals

Ole Buchardt Olesen, sognepræst ved Gilleleje kirke

Bjarne Hougaard, sognepræst i Hirtshals

Anders Solgaard, frimenighedspræst i LM-kirken, Østbornholm

Bent Skovhus, præst ved Borgerkirken, Silkeborg

Niels Hankelbjerg Mortensen, præst ved Herning Bykirke

Christina Elisabeth Leinum, sognepræst i Hvide Sande, Haurvig og Lyngvig

Frede Møller, pastor emeritus

Martin Nørremark, sognepræst ved Skjern kirke

Keld Dahlmann, generalsekretær i Dansk Oase

Mogens Jensen, pastor emeritus

Søren Overby, præst i Herning Bykirke

Anders F. Aastrup, sognepræst ved Hjallese kirke

Ulrik Flinta, frikirkepræst ved Midtjyllands frikirke

Birgitte Flensburg, pastor emerita

Emil Kjær Brande, præst ved LMs frimenighed, Randers

Anders Møberg, sognepræst ved Christianskirken, Aarhus

Ole Vinther, sognepræst i Gudum og Fabjerg

Brian Christensen, frimenighedspræst, Lemvig

Christian Canu Højgaard, valgmenighedspræst, Vestsjællands Valgmenighed

Bo Arvid Knudsen, sognepræst ved Herning kirke

Poul Nyborg, sognepræst i Dejbjerg og Skjern

Niels Jørn Fogh, pastor emeritus

Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær

Morten Brøgger, sognepræst i Kirke Stillinge

Morten Hørning Jensen, professor ved Menighedsfakultetet

Morten Rugager Kristensen, frimenighedspræst ved Skjern Bykirke

Lars Morthorst Christiansen, sognepræst i Vindum-Brandstrup

Ole W. Jakobsen, pastor emeritus, Vorupør

Louise Høgild Pedersen, Ph.d. – studerende ved Dansk Bibelinstitut

Kirsten Randi Hansen, sognepræst i Elling-Strandby

Arne Kappelgaard, pastor emeritus, København

Robert Bladt, cand. theol., forstander på Børkop Højskole

Anne-Lene Nielsen Frederickson, sognepræst i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge pastorat

Ellen Hessellund Mikkelsen, projektkoordinator i Ordet og Israel

Knud W. Skov, cand.theol.

Peter Rask, frimenighedspræst ved Kirken ved Søerne, Silkeborg

Robert Enevoldsen, pastor emeritus, Holstebro

Marie J. Damm, sognepræst ved Sankt Johannes kirke, Nørrebro

Matthias Harding, sognepræst i Rungsted

Peter Østerby-Jørgensen, sognepræst i Galtrup-Øster Jølby-Erslev-Solbjerg

Ole Beinthin, præst ved Apostolsk kirke, Nykøbing Falster

Peder-Henning Søderstjerna, sognepræst i Tarm

Jes Nedergaard Espersen, sognepræst ved Kristkirken, Kolding

Hartvig Wagner, pastor emeritus, Herning

Susanne Juul Thisted, sognepræst i Holeby-Bursø

Martin Bergsøe, præst ved Apostolsk kirke, Nykøbing Falster

Finn Rønne, dr.theol., professor ved Dansk Bibel Institut

Gabrielle Togsverd-Nilausen, sognepræst i Gilleleje

Peter Techow, frimenighedspræst i Københavnerkirken

Anton Bech Bräuner, præst i Hillerød frimenighed

Orla Villekjær, pastor emeritus, Skjern

Anna Døssing Gunnertoft, sognepræst i Nibe-Vokslev

Merry Lisbeth Rasmussen, sognepræst i Sengeløse

Henning Pedersen, pastor emeritus, Sengeløse

Anders Broe Kobbersmed, sognepræst ved Christianskirken, Aarhus

Michael Fagerlund, provst i Falster Provsti

Peter Thøgersen, sognepræst i Elling-Strandby-Jerup

Jørgen Løvstad, sognepræst i Thorning-Grathe-Vium

Per Nielsen, præst i Pinsekirken

Carsten Dalsgaard Hansen, cand. theol., Skjern

Martin Barslund Kirk, cand. theol., ungdomskonsulent i IMU

Peter Kjær, præst i Pinsekirken Nyt Håb

Leif Nielsen, sognepræst ved Vor Frelser kirke, Horsens

Vibeke Sode Hjorth, cand. theol., leder af AdamogEva.dk

Anders Jensen, sognepræst ved Ansgars Kirken, Aalborg

Anne Birgitte Reiter, domprovst, Maribo

Steen Skovsgaard, biskop emeritus, Lolland-Falsters Stift

Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet

Henrik Arendt Laursen, præst ved Vigerslev kirke, Valby

Lasse Holmgaard Iversen, sognepræst ved Christianskirken, Aarhus

Jørgen Bernhard, cand. theol., Helsinge.

Lone Marie Lundsgaard, cand. theol.

Tonny Jacobsen, præst ved Bykirken i Vejle, formand for Frikirkenet

Martin Karkov Kobbersmed, sognepræst ved Holstebro kirke

Sune Skarsholm, sognepræst i Løsning-Korning

Kent Jakobsen, præst i Frikirken Randers

Kjell Jacobsen, Frikirken Kristent Centrum Aalborg

Christian Rasmussen, generalsekretær i Israelsmissionen

David Serner, præst i Den Danske Kirke i Jerusalem

Krista R. Bellows, landsleder for Tværk. Arb. og formand i Israelsmissionen

Jan Mortensen, sognepræst og næstformand i Israelsmissionen

Jakob Nielsen, sognepræst og landstyrelsesmedlem i Israelsmissionen

Mona Kjær Nielsen, sognepræst og landstyrelsesmedlem i Israelsmissionen

Henrik S. Kofoed, direktør og landsstyrelsesmedlem i Israelsmissionen

Kent G. Rasmussen, landsleder for Israelmissionens Unge

Bodil Skjøtt, tidl. generalsekretær i Israelsmissionen

Lis Molin, præst i Roskilde Frikirke

Jørgen Pedersen, pastor emeritus, Skjern

Lars Midtgaard, frikirkepræst ved Bethelkirken, Aalborg

Christian Poulsen, pastor emeritus, Herning

Jakob Valdemar Olsen, sognepræst ved Emdrup

Jakob Engell Vagner, præst i Roskilde Baptistkirke

Johannes Thue Krarup, sognepræst i Værløse

Kasper Rahbek Pedersen, præst ved Aalborg Menighedscenter

Jens Kaltoft, sognepræst i Herlev

Steen Nielsen, sognepræst i Tveje Merløse

Martin Jensen, sognepræst i Hemmet-Sdr.Vium

Henrik Dahlin, sognepræst ved Christianskirken, Sønderborg

Johannes Hansen, frikirkepræst i Viborg Frikirke

Thomas Baldur, præst ved Evangelisk Frikirke Danmark

Preben Westh, Frikirkepræst ved Pinsekirken

Hanne Munk, sognepræst i Oue og Valsgaard

Jesper Birkler, pastor emeritus, Aarhus

Poul Kirk, præst ved Bykirken i Odense

Andrew Berghamar, præst ved Skovlunde Frikirke

Bent Bjerring-Nielsen, præst i Amagerbro Frikirke

Johannes Olav Kruse Kristensen, provst i Lolland Østre Provsti

Jørgen Sejergaard, pastor emeritus

Birger Reuss Schmidt, vicegeneralsekretær i Luthersk Mission

Christian Dalsgaard Thomsen, sognepræst i Skarrild-Karstoft-Ilderhede

Finn Kappelgaard, pastor emeritus

Troels Toft, sognepræst i Græsted

Christian Grund Sørensen, sognepræst i Romdrup-Klarup

Silas Majgaard, præst i Apostolsk Kirke, Aalborg

Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken, Humlebæk

Søren Dosenrode, professor, sognepræst i Brønderslev-Serritslev

Kristian Knudsen, præst ved Højnæskirken

Erik Lippert Bjørn, sognepræst i Grønbæk

Henrik Bartholdy, cand. theol., udviklingskonsulent

Tom Friis, sognepræst i Nr. Ørslev-Systofte-Sdr. Kirkeby

Børge Rasmussen, pastor emeritus

Per Munch, pastor emeritus

Peter Greek Kofod, studiekoordinator ved Dansk Bibel Institut

Peter Søes, adjunkt, Menighedsfakultetet

Jørgen Bækgaard Thomsen, pastor emeritus

Henrik Nymann Eriksen, rektor på Dansk Bibel Institut

Mads Peter Kruse, valgmenighedspræst, Kolding

Thomas Olofson, præst i LM-Kirken, Vest-Bornholm

Esper Thidemann, pastor emeritus, Aarhus

Søren Jacobsen, sognepræst, Rind-Kollund

Charlotte Louise Backhaus, pilgrimspræst og sognepræst i Maribo

Bo Nicolai Skov, Frikirkepræst

Simon Wrede Brolund, frikirkepræst ved Højnæskirken, Rødovre

John Ørum Jørgensen, provst emeritus, tidl. formand for Indre Mission, Gjellerup

Steen Søvndal, sognepræst i Grindsted

Henrik Højlund, valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke

Carsten Vang, Lektor emeritus i Gammel Testamente

Hans Jørgen Hansen, Præst i Hedensted Valgmenighed

Stefan Klit Søndergaard, Sognepræst i Broager

Roar Kloster Steffensen, cand.theol., Skjern

Allan Graugaard Nielsen, pastor emeritus

Karl Lund, Sognepræst (OA) 

Andreas Sahlholdt, præst i Hvide Sande, Lyngvig og Haurvig

John Wedell Hørbo, pastor emeritus

Per Ladekjær, sognepræst i Vorgod og Fjelstervang sogne og formand for Kristeligt Forbund for Studerende

Scot Alastair Christensen, sognepræst i Sct. Johannes, Herning

Torben Madsen, Betania Kirkecenter, Blåhøj Mosaik

Arne Kiel Nielsen, Sognepræst i Nørre Snede og Hampen sogne

Lene Bruun-Kristensen, sognepræst i Øse-Næsbjerg pastorat

Søren Øhrstrøm, præst i Vendsyssel Frimenighed

Morten Brosbøl Vibert, sognepræst i Rise, Aabenraa Provsti

Helga Døssing Bendfeldt, sognepræst i Sindbjerg

Hans E. Bjærre, præst i Bramming Frimenighed

Benedikte Brisson, sognpræst i Hårslev m.fl.

Jesper Lund Hougaard, pastor emeritus

Laura Håkansson, sognepræst v. Stormarkskirken, Nakskov

Birthe Gunhild Friis, sognepræst i Nykøbing F. Sogn og sygehuspræst

Peter Ø. Jacobsen, sognepræst i Sankt Hans Sogn, Odense

Tom Thygesen Daugaard, sognepræst i Sandved og Herlufsholm

Benjamin Bach, cand.theol., Hedensted

David Kessel, sognepræst i Tranbjerg

Nils C. Roland, provst emeritus

Helena Hauge, sognepræst i Davids Kirke, Østerbro

Patricia Paarsgaard Bolther, sognepræst i Sdr. Omme

Carsten Ørum Jørgensen, sognepræst i Nørrelandskirken, Holstebro

Martin Eskesen, præst i Galten Valgmenighed

Jesper Larsen Svendsen, provst i Stege/Vordingborg

Susanne Haarh Lubago, sognepræst i Hellevad/Egvad

Anette Kørner Lomborg, sognepræst i Nibe-Vokslev

Camilla Diderichsen, sognepræst i Adventskirken

Jens Chr. Jensen, fhv. sognerpræst ved Jerne Kirke

Camilla Cedermann, sognepræst i Brøndbyøster Sogn

Christian Hyttel, sognepræst i Karlebo Sogn

Jakob Daniel Lund Olesen, sognepræst i Ryslinge Sogn

Kurt Kristensen, præst, cand. theol

Herluf Steen Christensen, sognepræst Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Jens Kristian Holmgaard, pastor emeritus, Skjern

Filip Kildeholm, sognepræst i Løsning/Korning

Jørn  Andreas Pedersen, sognepræst i Bjerring og Mammen

Nicolai Techow, førsteamanuensis, FIUC-CPH

Carsten Kofoed Espersen, sognepræst, Solvang Kirke, København

Nicolai Winther-Nielsen, professor i Gammel Testamente og iKT, ulønnet hjælpepræst i Emdrup Kirke

Peter Kofoed Herbst, præst i Kronjyllands Frimenighed

Helge Morre Pedersen, pastor emeritus, tidl. Albæk-Lyngså

Arne Kronborg, pastor emeritus, Mosbjerg

Tage Rasmussen, pastor emeritus

Jens Bruun Kofoed, professor i Gammel Testamente, DBI og FIUC

Christian S. Holmgaard, adjunkt i Ny Testamente, DBI og FIUC

Silas Olofson, tidl. missionær, Hvannasund, Færøerne

Margrethe Horstmann, cand.theol.

Heinrich Pedersen, sognepræst i Randbøl-Nørup Kirker

Margrethe Bang Rye Kofod, bachelor i teologi og mission, DBI

Leif Kristiansen, cand.theol., Silkeborg

Michael Thomsen, sognepræst Skævinge-Lille Lyngby

Tobias Haslund-Thomsen, præst i Haven, Aarhus

Ruben Tychsen, præst i Jacobskirken, Odense

Isak Holm, sognepræst i Nørrelandskirken, Holstebro

Erik Røjkjær Christensen, sognepræst i Gårslev

Jakob Esmarch, sognepræst i Nørrelandskirken, Holstebro

Ove S. Sørensen, pastor emeritus, Galten

Nikolaj Hartung Kjærby, sognepræst i Klemensker og Rø

Michael Bye Walus Bergerud, pastor emeritus

Mathias Richard Jefsen-Hansen, præst i LM-Kirken i Skjern

Frits Erik Jensen, sognepræst i Harring-Stagstrup

Ingolf Henoch Pedersen, pastor emeritus, Randers

62 kommentarer til “Danske præsters og teologers stilling til det genkomne jødehad”

 1. Jeg tilslutter mig også.
  Sognepræst Per Ladekjær i Vorgod og Fjelstervang sogne og formand for Kristeligt Forbund for Studerende.

  Svar
 2. Jeg tilslutter mig.
  Sygehuspræst ved Nykøbing F. Sygehus og sognepræst i Nykøbing F. Sogn, Lolland-Falsters Stift.

  Svar
 3. Jeg tilslutter mig også.
  Jeg er åbenbart røget i spamfiltret,
  da jeg sendte min mail sidste onsdag.
  Jørn Andreas Pedersen
  Sognepræst Bjerring og Mammen

  Svar
 4. Jeg tilslutter mig

  Nicolai Winther-Nielsen
  Professor i Gammel Testamente og iKT og ulønnet hjælpepræst Emdrup Kirke

  Svar
 5. Jeg tilslutter mig. Hvis en Bachelor i Teologi og mission fra Dansk Bibel-Institut fra 2021 også kan deltage på listen. Nuværende ansat er på Dansk Bibel-Institut som administrativ medarbejder.

  Svar
 6. Jeg tilslutter mig ovenstående erklæring.
  Mathias Richard Jefsen-Hansen
  Præst i LM-Kirken i Skjern

  Svar

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights