Dåbsglæde – ikke dåbsforvirring

Tre medlemmer af Indre Missions hovedbestyrelsen tager til genmæle mod en tiltagende forvirring om dåbens betydning

Formand for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard og to medlemmer af Indre Missions Hovedbestyrelse, sognepræst Morten Mouritzen og valgmenigheds/ungdomspræst Jakob Søvndal understreger i en kronik i Kristeligt Dagblad, dåbens betydning og vores grund til at glæde os over den.

Anledningen til kronikken er flere sager i 2016, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved dåbens betydning og nødvendighed. Folkekirkens faldende dåbstal har fået nogen til at overveje om det nu er nødvendigt at kræve dåb for at være medlem af Folkekirken og det diskuteres om man først er et Guds barn, når man er døbt.

Dåb og tro er nødvendig til frelse

I kronikken citeres der fra én af Folkekirkens bekendelsesskrifter: “Dåben er nødvendig til frelse” (CA, artikel 9 ) og det er ikke vejen frem, at fjerne dens betydning som indgang til kirkens medlemsskab og fællesskab:

I INDRE MISSION tror vi ikke, at en svækkelse af dåbens betydning eller en fjernelse af den som medlemstegn er vejen til mere kontakt med danskerne. Så rører vi ved selve dna’et i kirken og reducerer den til en kulturinstitution eller en religionsanstalt.

 

Selve spørgsmålet om dåbens betydning hænger også sammen med forståelse af frelse og fortabelse. Hvis alle frelses, så giver det ikke mening at tale om dåben som nødvendig til frelse. Hvis alle, både udøbte og døbte, er Guds børn, så giver det ikke mening at tale om at man bliver Guds barn ved dåben.

I det hele taget, skriver kronikørerne, er det nødvendigt at skelne mellem Guds kærlighed til ethvert menneske og Guds nåde, som alene gælder hans børn. Gud elsker ethvert menneske, for vi er alle skabt i hans billede, men nåden og frelsen gives til den, der ved tro og dåb ønsker at tage imod den.

I INDRE MISSION ønsker vi ikke at støtte, at dåbens teologiske betydning udvandes, og dåben mest præsenteres som et spørgsmål om et identitetsskabende tilhørsforhold og en tradition.

ELN og Indre Mission i fælles kamp for dåben

Landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk, Brian Christensen, glæder sig over kronikkens klare budskab om at holde fast ved dåbens betydning og det konstruktivte arbejde, der gøres i Indre Mission for at styrke sammenhængen mellem dåb og tro. “Det var det samme anliggende, som formand for ELN, sognepræst Henrik Højlund, havde med sin kronik fra 15. september sidste år”. Her skrev han bl.a.:

ELN tror på, at en tydeliggørelse af dåbens værdi, og det vil i virkeligheden også sige: kristendommens værdi, er det, der på den lange bane vil give det bedste dåbstal, både kvantitativt og kvalitativt. Derfor tror vi også på effekten af en langt stærkere tydeliggørelse af sammenhængen mellem dåb og tro. Kristendommens værdi er livslang i form af troens livslange gudsrelation.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights