Dåb af muslimer i menigheder med konservativ teologi

Det handler om Himmel og helvede, salighed og sandhed, død og liv – når et menneske kommer til tro på Kristus.

Fornylig kunne Kristelig Dagblad fortælle om at der er en stærk tendens til at der er flere muslimer, som døbes i menigheder med tilknytning til Indre Mission. Det var særligt tydeligt i Haderslev stift, men også noget man ser mange andre steder: at menigheder med en konservativ teologi har betydeligt flere dåb af muslimer, som konverterer til den kristne tro. I artiklen i Kristeligt Dagblad d. 23. august blev dette problematiseret af Ulla Morre Bidstrup, næstformand i Grundtvigs Forum og hun udtaler bl.a. “Hvis asylansøgerne orienterer sig mod en religionsforståelse, der er mere samfundsåben, om du vil, så er det et problem, hvis man kun rækker ud med en mere konservativ teologi.”

Konservativ teologi vil mission

Formand for Evangelisk Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlund, finder det helt naturligt, at asylansøgere søger en menighed med en konservativ teologi i forbindelse med dåbsoplæring og dåb.

“Forklaringen på, at langt de fleste nydøbte muslimer, er døbt i menigheder med konservativ teologi, er blandt andet, at konservativ teologi er langt mere progressiv end såkaldt grundtvigsk teologi. Progressiv forstået som den teologi, der har det dybt i sit dna, at det er alt om at gøre, at mennesker kommer i kontakt med Kristus, hvis de skal blive frelst. Og til denne kontakt hører selvsagt dåben, der som bekendt forener os med Kristus i hans død og opstandelse.

Konservativ teologi vil mission for at mennesker må blive frelst.

Alt er på spil

For moderne grundtvigianisme er dette motiv omtrent helt udenfor horisonten. Her er man stivnet i en kliché af et gudsbillede, som har mistet al Biblens dynamik og gådefulde kraft. Alle bliver frelst, og lad os så komme videre…

Ulla Morre Bidstrups udsagn om de grundtvigskes mere ”åbne samfundsforståelse” – underforstået: mere sekulariseringsglade – siger det meste. Hun forstår simpelthen ikke omvendelsens psykologi. Hun forstår ikke, at alt er på spil – Himmel og helvede, salighed og sandhed, død og liv – når et menneske kommer til tro på Kristus.

Som om nogen muslimsk flygtning ville vove skindpelsen i sit eget muslimske miljø ved at lade sig døbe – på basis af en ”omvendelse” til et moderne, såkaldt frisindet, grundtvigsk livssyn, hvor der ikke er mere på spil, end at det sagtens kunne byttes ud med noget andet i overmorgen.

Grundtvig ville i øvrigt vende sig i sin grav, hvis han vidste, at han skulle lægge navn til det.

Læs også Valgmenighedspræst Hans Ole Bækgaard, fmd Indre Missions indlæg i Kristeligt Dagblad d. 24. august

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights