Center for trosforsvar

Menighedsfakultetet åbner et nyt center for trosforsvar mandag den 3. februar 2014

Center for Kristen Apologetik eller kort: ’CKA’ skal ledes af professor, dr. theol. Kurt Christensen, og det medfølgende slogan røber, hvad kerneydelsen bliver: ’CKA – begrunder og forsvarer troen´. Centret får samme grundlag som MF, men ønsker at samarbejde med alle kirkesamfund, organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som føler sig forpligtet af klassisk kristen tro. Center for Kristen Apologetik får hjemmesiden: www.apologetik.dk, der går i luften omkring 1. februar.

En lang række tilbud

CKA vil tilbyde foredrag, undervisningsmoduler, temadage på akademisk niveau samt mulighed for svar på presserende spørgsmål. CKA henvender sig til præster, menighedsledere, forkyndere, studerende og alle øvrigt interesserede. Mandag d. 3. februar kl. 14.30-15.30 åbner CKA åbner officielt med en reception på Menighedsfakultetet og en efterfølgende forelæsning kl.15.30 ved Kurt Christensen om emnet: ’Er det forsvarligt at tro på Gud?’.

10., 17 og 24.2. kl.19.30 afholdes en foredragsserie, hvor tre professorer behandler hvert sit af følgende emner:
– ’Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? Skal vi ikke blot tro?’ ved Kurt Christensen
– ’Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse’ ved Peter V. Legarth
– ’Gud og Darwin’ ved Peter Øhrstrøm, Aalborg.

Kurt Christensen fortsætter sin ansættelse som forsker og underviser på Menighedsfakultetet og forventer at bruge op til 30 % af sin tid på CKA og vil tilknytte et par teologistuderende som sine medarbejdere. Det er håbet at CKA vil kunne hjælpe både teologer og menigheder til at stå bedre rustet til at levere et trosforsvar og på den måde overvinde nogle af de forhindringer der kan være for kirkens virke og mission.

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights