Hvad blev der af mission over for muslimer?

I stedet for ”dialog” og ”opgør” vælger Det mellemkirkelige Råd ord som ”samtale”, ”møde” og ”diskussion” i notatet om Den augsburgske Bekendelses formuleringer omkring islam. ”Mission” er larmende fraværende. Af Henrik Højlund, formand for ELN  Der har lydt stærkt kritiske … Læs mere

Håndslag til kvinder ved ordinationer

Kan en ny forståelse af håndslaget til ordination være løsningen for de præster, som stilles i en vanskelig situation, efter ordningen med kvindelige præster blev indført? Af Flemming Baatz Kristensen, præst i Aarhus Jeg vil hermed gerne fremsætte følgende forslag … Læs mere

Håndslag til kvindelige præster?

Håndslaget ved ordination anses af mange præster som håndslag på embedsfællesskab. Det skaber derfor problemer at give håndslag til mennesker, man nærmest naturnødvendigt ikke kan have embedsfælleskab med. Af Henrik Højlund, formand i ELN  I foråret poppede der pludselig en … Læs mere

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!