Mens vi venter på et ritual…

Mennesker med homoseksuelle følelser er en meget sammensat gruppe af mennesker med vidt forskellig livshistorie, holdning og etik. I den offentlige debat fremstår ofte bare én rendyrket type. Af Børge Haahr Andersen, rektor på Dansk Bibel-Institut og medlem af ELN … Læs mere

ELN er IKKE banket på plads!

Danske biskopper kritiserer ELNs tilbud om tilsyn og åndelig vejledning til valg- og frimenigheder og præster, men at ELN lidt dramatisk skulle være blevet banket på plads er ikke korrekt! Af Henrik Højlund, formand for ELN Kristeligt Dagblad havde lørdag … Læs mere

Grosbøll; en udetoneret bombe?

Da Grosbøll gik ud med sit budskab, var det som en bombe under hele kirkens tro. Men detonerede bomben egentlig for alvor? Grosbøll blev jo taget til nåde?! Af Henrik Højlund, formand for ELN Så detonerede bomben. Grosbøll holder som … Læs mere

Hvad blev der af mission over for muslimer?

I stedet for ”dialog” og ”opgør” vælger Det mellemkirkelige Råd ord som ”samtale”, ”møde” og ”diskussion” i notatet om Den augsburgske Bekendelses formuleringer omkring islam. ”Mission” er larmende fraværende. Af Henrik Højlund, formand for ELN  Der har lydt stærkt kritiske … Læs mere

Håndslag til kvindelige præster?

Håndslaget ved ordination anses af mange præster som håndslag på embedsfællesskab. Det skaber derfor problemer at give håndslag til mennesker, man nærmest naturnødvendigt ikke kan have embedsfælleskab med. Af Henrik Højlund, formand i ELN  I foråret poppede der pludselig en … Læs mere

Håndslag til kvinder ved ordinationer

Kan en ny forståelse af håndslaget til ordination være løsningen for de præster, som stilles i en vanskelig situation, efter ordningen med kvindelige præster blev indført? Af Flemming Baatz Kristensen, præst i Aarhus Jeg vil hermed gerne fremsætte følgende forslag … Læs mere

DAGE I BØN: Vil du være med til at bede. Nogle dage - eller blot nogle timer?

FRIMENIGHEDSKONFERENCE: Få inspiration og del erfaring og visioner.

SOGNEKIRKEKONFERENCE: Grib sognekirkens muligheder!