Tænk på efteråret nu. Uddan dig i “teologi og tjeneste”

Nu kan du på DBI tage en diplomuddannelse eller enkeltfag i “Teologi og tjeneste”. Kurset begynder efterår 2024.

Er du interesset i, hvordan du aktivt bruger teologi i din tjeneste i en menighed eller organisation? Eller vil du videreuddanne dig i f.eks. sjælesorg, diakoni, kristen formidling eller apologetik? Så er “Teologi og tjeneste” en oplagt mulighed.

Uddannelsen kan tages som fuldtidsstudier over 1 år med 30 ECTS-point pr. semester, men du kan også tage 1-2 fag pr. semester eller bare et enkelt fag. Bestået eksamen udløser godkendte ECTS-point.

Undervisningen foregår både med tilstedeværelse på DBI og som onlineundervisning.

De kommende år ser fagfordelingen sådan ud:

 • Indføring i Bibelen (10 ECTS) (basisfag—udbydes hver efterår)
 • Kirkehistorie (10 ECTS) (basisfag—udbydes hvert forår)
 • Kristen formidling og oplæring (10 ECTS E2024)
 • Evangelieforståelse og praktisk anvendelse (basisfag—10 ECTS fra E2025)
 • Sjælesorg (5 ECTS) (E2024)
 • Diakoni (5 ECTS) (E2024)
 • Kristent lederskab (10 ECTS F2025)
 • Apologetik (10 ECTS F2025)
 • Kristen spiritualitet – i teori og praksis (5 ECTS)
 • Homiletik (prædikenlære) (5 ECTS)
 • Børn, unge og kristen tro (10 ECTS)
 • Troslære og etik i sjælesorgens rum (10 ECTS)
 • Identitet, relationer og krop (5 ECTS)
 • Kulturforståelse og kulturmøder (5 ECTS)
 • Kultur og kommunikation (5 ECTS)
 • Feltstudium og praktik (5 ECTS)
 • Bibelsk etik (10 ECTS) (GT/NT)

Her kan læse mere om Teologi og tjeneste

Eller kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofoed, studiekoordinator@dbi.edu  – 2526 5505 for mere information.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights