Tag en diplomuddannelse i teologi og tjeneste

Nu kan du på DBI tage en diplomuddannelse eller enkeltfag i “Teologi og tjeneste”. Kurset begynder efterår 2024.

Er du interesset i, hvordan du aktivt bruger teologi i din tjeneste i en menighed eller organisation? Eller vil du videreuddanne dig i f.eks. sjælesorg, diakoni, kristen formidling eller apologetik? Så er “Teologi og tjeneste” en oplagt mulighed.

Uddannelsen kan tages som fuldtidsstudier over 1 år med 30 ECTS-point pr. semester, men du kan også tage 1-2 fag pr. semester eller bare et enkelt fag. Bestået eksamen udløser godkendte ECTS-point.

Undervisningen foregår både med tilstedeværelse på DBI og som onlineundervisning.

De kommende år ser fagfordelingen sådan ud:

 • Indføring i Bibelen (10 ECTS) (basisfag—udbydes hver efterår)
 • Kirkehistorie (10 ECTS) (basisfag—udbydes hvert forår)
 • Kristen formidling og oplæring (10 ECTS E2024)
 • Evangelieforståelse og praktisk anvendelse (basisfag—10 ECTS fra E2025)
 • Sjælesorg (5 ECTS) (E2024)
 • Diakoni (5 ECTS) (E2024)
 • Kristent lederskab (10 ECTS F2025)
 • Apologetik (10 ECTS F2025)
 • Kristen spiritualitet – i teori og praksis (5 ECTS)
 • Homiletik (prædikenlære) (5 ECTS)
 • Børn, unge og kristen tro (10 ECTS)
 • Troslære og etik i sjælesorgens rum (10 ECTS)
 • Identitet, relationer og krop (5 ECTS)
 • Kulturforståelse og kulturmøder (5 ECTS)
 • Kultur og kommunikation (5 ECTS)
 • Feltstudium og praktik (5 ECTS)
 • Bibelsk etik (10 ECTS) (GT/NT)

Her kan læse mere om Teologi og tjeneste

Eller kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofoed, studiekoordinator@dbi.edu  – 2526 5505 for mere information.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights