Brug rapporten om dåb og nadver

Resultatet er ikke blot til at leve med, men ovenikøbet til at glæde sig over, siger professor Kurt E. Larsen om fagudvalgets arbejde med dåb og nadver.

”Jeg kan kun opfordre til, at præster og menighedsråd giver sig i kast med rapporten. Der er mange gode argumenter for en bibelsk, luthersk forståelse af dåben.”

Det siger professor ved Menighedsfakultetet, Kurt E. Larsen, der har siddet med i det 13 mand store fagudvalg vedrørende dåb og nadver. Udvalget blev nedsat af biskopperne i 2016.

Arbejdet er nu præsenteret i en samlet rapport og i to pixi-udgaver om hhv. dåb og nadver.

Det har været ventet med en del spænding, hvorvidt udvalgets arbejde ville udfordre en klassisk luthersk forståelse af sakramenterne. Til det siger Kurt E. Larsen:

”Det er måske overraskende traditionelt i både form og indhold. Man kunne godt forestille sig, at det ville have endt anderledes. Jeg er vældig godt tilfreds med og taknemmelig for resultatet. Med det brede udvalg bag rapporten er jeg faktisk overrasket over, at det ikke blot er til at leve med, men ovenikøbet til at glæde sig over.

Med det brede udvalg bag rapporten er jeg faktisk overrasket over, at det ikke blot er til at leve med, men ovenikøbet til at glæde sig over.

Hvis folk havde håbet på nytænkning om dåb og nadver, så bliver de skuffede. Der er ingen tvivl om, at formanden for udvalget, biskop Tine Lindhardt, har ønsket at fastholde den klassiske teologi, og at hun klart mener, at man ikke skal ændre det i utide.”

Nogle har kritiseret rapporten for at være for luther-tung og for at være et skoleridt i dogmatik, men den kritik preller af på Kurt E. Larsen.

”Jeg mener faktisk, at begge kritikpunkter i stedet er en overbevisende anbefaling,” siger han.

Dåben er ikke blot velsignelse

Når det gælder dåben, tager rapporten blandt andet fat i den tilgang, som vinder indpas i folkekirkelig teologi, at dåben mere er en velsignelse end en Guds handling til frelse. Holdningen grunder sig blandt andet på, at alle mennesker, døbte som udøbte, er Guds børn fra fødslen.

Der er således præster, som ud fra denne tanke omformulerer dåbsritualets ord: … hvori du gør os til dine børn til hvori det bliver klart, at vi er dine børn.

Den tilgang møder dog klar modstand i rapporten, hvor man blandt andet kan læse:

I de ovenfor nævnte fremstillinger bliver henholdsvis første trosartikel om skabelsen og tredje trosartikel om Helligånden betonet, mens anden trosartikel, der handler om Guds løfte til den enkelte i Kristus, får mindre vægt. Det kan betyde, at frelsens og syndens fakticitet i det enkelte menneskes liv – både før og efter dåben – bliver underbetonet.”

Kurt E. Larsen er også af den opfattelse, at udvalget har fastholdt en klassisk forståelse af dåben som Guds handling, der flytter mennesket ind i hans rige.

”Rapporten rummer en klar opfordring til besindelse på, hvad vi har i dåben. Dåben er et udtryk for Guds kærlighed. Men man kan ikke forstå dåben udelukkende ud fra Gud Fader, kristologien er også vigtig. Dåben gør en forskel, og det fastholder udvalget,” siger han.

Det kommer blandt andet til udtryk i rapporten, som pointerer, at der kan ske et frafald fra dåben, påpeger Kurt E. Larsen og henviser til s. 20, hvor det nævnes, at ”Dåben åbner for et nyt liv, hvor det gamle er dødt. Men den spærrer ikke for tilbagefaldets risiko; der er ingen garanti.”

Tilbagefaldets risiko er til gengæld ikke noget, der falder i øjnene i pixi-udgaven, hvis formuleringer umiddelbart mere peger på alles frelse.

Kurt E. Larsen medgiver da også, at den klassiske, konservative teologi bliver præsenteret i et folkekirkesprog, der ikke støder unødigt an.

Ingen forsagelse af forsagelsen

Kurt E. Larsen peger på endnu et område, hvor rapporten slår et slag for en klassisk forståelse af ritualer og teologien bag dem, nemlig forsagelsen af djævelen.

”Her er et kraftigt forsvar for, at det ikke går uden forsagelsen,” siger han.

Drop eller drop-ikke drop-in-dåb

Hele afsnittet fra side 52-64 rummer en lang række opmærksomhedspunkter, som kæder liturgien sammen med teologien.

Et af dem er drop-in-dåb, hvor rapporten i høj grad leverer pointer til overvejelse.

”Hvis mange ville læse afsnittet og overveje punkterne, vil det være med til at bære en god indholdsmæssig forståelse af dåben ind i kirken,” siger Kurt E. Larsen.

Grundig gennemgang af nadveren

Også naverens ritualer og teologi er gennemgået grundigt af fagudvalget. Men som Kurt E. Larsen udtrykker det:

”Her er der på sin vis ikke så meget på spil, fordi det er et ritual, der bliver gentaget uge for uge, mens dåben kun sker én gang. Der er dog også en række gode opmærksomhedspunkter her, som kan bidrage til, at det bliver mere klart, hvad nadveren er. Hvis nogen f.eks. spørger, hvad forskellen er på at spise sammen og fejre nadver, så skal man kunne forklare, hvori det ligger.”

Godt tilfreds – brug det til besindelse

Ser man samlet på rapporten, mener Kurt E. Larsen, at den bibeltro fløj i kirken, kan være godt tilfreds med den.

”I såvel rapporten som pixi-udgaverne er der mange gode argumenter at hente for en klassisk forståelse af dåb og nadver. Det er ikke alt, vi vil være enige i, men ikke desto mindre er der meget, vi kan bruge,” siger han.

Der er ikke lagt op til nogen ændringer af ritualerne. Men nu er rapporten sendt ud til alle menighedsråd til videre samtale og debat, og Kurt E. Larsen opfordrer til, at rapport og pixi’er bliver brugt.

”Jeg håber, at materialet bliver læst og brugt til besindelse,” siger han og peger på tre af de områder, han håber følger i rapportens kølvand:

For det første at folk tænker sig om, før de ændrer ritualerne. Ændrer man ritualerne, risikerer man også at ændre teologien.

For det andet tror jeg, at biskopperne vil blive mere tilbageholdende, når de får anmodning om ændringer af ritualerne.

Og for det tredje er rapporten en modvægt mod dem, der grundlæggende har et ønske om at lave tingene om.”

BAGGRUND FOR UDVALGETS ARBEJDE

  • Biskopperne igangsatte i 2016 et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien.
  • Tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det.
  • Nu er der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig.
  • Udvalget vedr. dåb og nadver har efter endt arbejde udgivet:
  • Dåb og Nadver – Fagudvalgets rapport  og to pixi-udgaver: Dåben – Kort fortalt og Nadveren – Kort fortalt

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights