Børn og Gud – et manifest

6 kirkelige organisationer ønsker at nøglepersoner i børnenes liv lader sig udfordre af manifestet og sætter fokus på barnet i familie og menighed

Et 24 siders langt manifest udsendes i dag som et opråb om at huske barnet, som en vigtig del af menigheden. Målet er at en ny besindelse på barnet og dets åndelige liv må få synlige udtryk i børnenes kristne læring i hjem og menighed og at formulere og kommunikere Bibelens syn på relationen mellem Gud og barn.

Manifestet vil give alle med ansvar for forkyndelse og kristne samvær med børn en fornyet bevidsthed om den vigtige gave og opgave, det er at lede børnene i deres forhold til den treenige Gud.

”Børn og Gud – Et manifest” er et hæfte på 24 sider. Læs det her

Det er skrevet af seks mennesker med hjerte for børn og Gud: Bent Molbech Pedersen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), Birgitte Kjær, Dansk Bibel-Institut (DBI), Bjarne Gertz Olsen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), Carsten Hjorth Pedersen, Kristent Pædagogisk Institut (KPI), Dan K. Månsson, LM Kids og Helene Koefoed-Jespersen, ELMkids.

Børn er kirkens nutid og fremtid

I Pressemeddelelsen hedder det:

Det er paradoksalt, at der tales og skrives om børn som aldrig før, og samtidig glemmer vi barnet! Det døbte barn er en del af menigheden. Det ønsker vi at manifestere!
• Børn er kirkens nutid! De kalder på kristen læring fra en menighed, som signalerer, at den vil dem.
• Forældre behøver opmuntring, inspiration og støtte i den daglige kristne læring i hjemmet.
• Børn er kirkens fremtid! De er morgendagens forældre, forkyndere, menighedsledere og udsendinge.
• Barnets kristne læring kalder på en bevidst indsats fra forældre og menighed.
• Kristen læring er for barnets skyld, tjener til gavn for menigheden og sker til Guds ære.

Barnets åndelige liv

Barnets åndelige liv er lige så væsentligt som den voksnes. Det næres i den kristne familie, i kristne institutioner og i menigheden. Hvor læringen ikke sker, sygner det hen!

En ny besindelse på barnet og dets åndelige liv må få synlige udtryk i børnenes kristne læring i hjem og menighed. Det er vigtigt, at alle, der har ansvar for forkyndelse og kristne samvær med børn, får en fornyet bevidsthed om den vigtige gave og opgave, det er at lede børnene i deres forhold til den treenige Gud.

Der indkaldes på et senere tidspunkt til en konference med udgangspunkt i manifestet.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights