Børn i pluralisme

SYV ARTIKLER til forældre – og andre voksne – der skal inspirere og hjælpe børn og unge til at leve i et sekulært-pluralistisk samfund

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) har med projektet Børn i pluralisme givet et bud på, hvordan kristne fællesskaber kan hjælpe forældre til at støtte og inspirere deres børn (0-18 år) til at leve i et sekulært-pluralistisk samfund i dynamikken mellem forankring og dialog. Det adresserer en vigtig og påtrængende problemstilling for mange kristne forældre.

Carsten Hjorth Pedersen, leder af KPI, siger om projektet: “Vores mål er at give forældre tro på og lyst til at gøre hjemmet og familien til en ramme om dannelse af en sund, kristen identitet hos barnet, hvormed barnet frimodigt kan deltage og bidrage i den pluralistiske og sekulære hverdag, som det indgår i.”

Hjælp og inspiration

De syv artikler er et af de konkrete resultater af denne satsning. Med disse artikler vil vi give forældre og andre opdragere hjælp og inspiration. Derfor er der artikler af både principiel og praktisk karakter. Artiklerne er også af forskellig sværhedsgrad, så der er lidt for enhver smag!

Alle artikler er forsynet med refleksionsspørgsmål, så man alene eller sammen med andre kan få tænkt over og talt om disse vigtige sager.

Her er et par smagsprøver på de reflektioner som er i artiklerne:

“Opdragelsen er en vandring og en daglig proces, hvor vi lærer, laver fejl og mislykkes. Men hvor vi også oprejses og får ny frimodighed i troen på vores himmelske Far. Det er et livskald, en livsvandring, som Guds nåde hviler over.”

“Den offentlige folkeskoles dannelsesmål er at danne børnene til demokratisk sindede medborgere i Danmark. Den praktiserende kristne familie og det kristne fællesskabs (herunder kristne friskolers) dannelsesmål er, at børnene dannes til tros-sindede borgere i Guds rige. Disse to borgerskaber harmonerer stadig på mange punkter; men de står også på flere og flere områder i et spændingsforhold til hinanden.”

“Se i øjnene, at det både er din ret og din pligt at påvirke dine børn; men øv dig altid på at påvirke med respekt for barnet. Det er en livslang øvelse!”

Syv artikler

Den første artikel – Vores børn lever i en pluralistisk verden – hvori består udfordringen? – giver en grundlæggende indføring i problemstillingen samt nogle bud på, hvad det bør gøre ved os.

Den anden artikel – Hvordan formes barnet som et menneske med tro af de fællesskaber, det indgår i? – går dybere ind i, hvordan børn formes af de fællesskaber, fx familien og menigheden, som de er en del af.

Den tredje artikel – Samspil mellem kirke, kristent fællesskab og familie – sætter fokus på, hvordan menighed og familie kan spille sammen for at udruste børn til livet i et pluralistisk/sekulært samfund.

Den fjerde artikel – Forankring og dialog – behandler den basale udfordring, at børn både skal udrustes til forankring i den kristne tro og til dialog med andre mennesker.

Den femte artikel – Apologetik i børnehøjde – drejer sig om forsvaret for den kristne tro i forhold til børn. Og hvilke vilkår en sådan apologetik (trosforsvar) er underlagt.

Den sjette artikel – Hvad og hvordan svare på børns spørgsmål til den kristne tro? – følger op på den femte, idet den tager nogle konkrete spørgsmål op og ser på, hvordan og hvad vi kan svare på dem.

Den syvende artikel – Vi savner medvandrere, der vil tale om ”the Word and the World” – konkluderer på nogle interessante data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 118 18-årige fra kirkelige hjem.

Artiklerne er skrevet af Kurt Christensen, Merete Holm Dalsgaard, Niels Jørn Fogh, Andreas Østerlund Nielsen, Marianne Holst Nielsen og Carsten Hjorth Pedersen

De kan hentes som layoutede PDF-filer gratis på dette link: kpi.dk/projekter/boern-i-pluralisme.aspx Enten i en samlet version med alle syv artikler eller artiklerne enkeltvis.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights