Bliv klogere på børnearbejde

Vil du være klogere på teologi om børn, for børn og med børn. MF tilbyder faget Børnenes Kirke – historie og nutid i foråret 2020. Du kan stadig nå at tilmelde dig.

Det er uden tvivl en hjertesag, når ansatte og frivillige i menighederne fokuserer på børnearbejde. Nu er der mulighed for at få såvel hjerte som hjerne endnu mere med i arbejdet.

Menighedsfakultetet udbyder nemlig faget Børnenes kirke – historie og nutid i foråret 2020. Faget er på masterniveau, og underviserne, Oline Bøndergaard Kobbersmed og Kurt E. Larsen har både stor praktisk erfaring og teoretisk viden om emnet.

Forløbet giver en unik mulighed for at fordybe sig i børns trosliv og særligt dåbsoplæring for børn.  Undervisningen vil se på muligheder, når det gælder børn og gudstjeneste. Hvad er børneteologi  – og har den begrænsninger? Som en del af forløbet vil børnenes kirkehistorie kaste lys over de aktuelle problemstillinger.

Hensigten med faget er at give deltagerne en øget refleksion over og praktisk kompetence i kirkeligt arbejde for børn. Det gælder undervisning, forkyndelse, gudstjenestearbejde og mere uformelt samvær med børnene i kirkeligt regi.

Faget rummer tre hovedlinjer, nemlig teologi om børn, teologi for børn og teologi med børn.

Der er tilmeldingsfrist i begyndelsen af december, så man kan endnu nå at melde sig til.

Se mere om faget her: Børnenes kirke – historie og nutid

 

 

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights