Bispevalg i Ribe

Valget af ny biskop i Ribe efter Elisabeth Dons Christensen, der fratræder d. 1. juni, er gået ind i sin afgørende fase.

Bispevalget i Ribe stift blev udskrevet d. 2. december 2013 og menighedsrådene i stiftet er nu igang med valghandlingen, der afsluttes d. 2. april. Det er tre provster, som kæmper om embedet: Provst i Tønder Thala Juul Holm, provst i Skjern Poul Ivan Madsen og provst i Silkeborg Elof Westergaard.

Den 14. maj afgøres en eventuel anden valgrunde. Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal de to kandidater med flest stemmer ud i anden valgrunde. Afstemningen afsluttes i så fald den 14. maj, og optællingen foretages den 15. maj 2014.

Om troen på Gud

Valgkampen har været præget af en diskussion om troen på Gud og hvordan vi møder ham, især på baggrund af Elof Westergaards medforfatterskab af en bønnebog til gudstjenesten. Se anmeldelse af bønnebog.

En kreds af præster og menighedsrådsmedlemmer er gået sammen for som ny biskop for Ribe stift at få valgt en præst, der forener rummelighed med solid fundering i evangelisk-luthersk teologi. Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed, Zions kirke i Esbjerg er stiller for provst Poul Ivan Madsen, Skjern og han udtaler: “Poul Ivan Madsen opfylder det nævnte kriterium og er særdeles vellidt sin nærmeste virkekreds, hvilket også fremgår af den offentliggjorte stillerliste. Der er enkeltspørgsmål, hvor Poul Ivan Madsen står for noget bredere holdninger, end mange i baglandet kan følge ham i.
Men på den anden side set kan vi ikke se, at strategien med at opstille en markant forfægter af f.eks. énkønnet ordination eller giftermål som ubetinget éngangshandling i andre stifter har givet resultat og heller ikke udsigt til at gøre det i Ribe stift. Poul Ivan Madsen er klar i mælet ved at fastholde ægteskabet som en guddommelig skaberordning mellem én mand og én kvinde, lige som han tager afstand fra læren om alles frelse.”

Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed er med i ledelsen af Evangelisk Luthersk Samråd i Ribe stift, der er tilsluttet ELN som et regionalt netværk.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights