Biskop nægter brug af sognekirker

Vendsyssel frimenighed har fået afslag på leje af sognekirker til menighedens gudstjenester

Der er ikke et retskrav for evangelisk-lutherske frimenigheder på leje af Folkekirkens kirker til at afholde gudstjeneste. Derfor er biskop Henning Toft Bros afslag på en ansøgning fra Vendsyssel frimenighed ikke i modstrid med den kirkelige lovgivning. Om det manglende retskrav udtaler formand for ELN i Kristeligt Dagblad:

“Det er en kedelig og beklagelig regel i folkekirken. Især i forhold til den nuværende kirkelige situation, hvor man har indført vielsesritualet for homoseksuelle, er det specielt problematisk, at man kan afholde en frimenighed fra kirkerne. Den bliver forhåbentlig lavet om,”

Der er netop nu et lovgivningsarbejde i gang der bl.a. handler om adgangen til at bruge Folkekirkens kirker.

Herunder kan man læse et uddrag fra Bekendtgørelse om
Lov om Kirkers brug :

Evangelisk-lutherske frimenigheders adgang til fast brug af kirkerne

§ 14. Biskoppen kan stille en kirke til rådighed for en evangelisk-luthersk frimenighed og dens præst til gudstjenester og kirkelige handlinger, hvis

1) anmodning herom fremsættes af mindst 10 medlemmer af frimenigheden, der bor i sognet,
2) menighedens lære og ritus eller dens forhold i øvrigt ikke er til hinder for, at kirken stilles til rådighed, og
3) menighedens brug af kirken ikke vil hindre de folkekirkelige menigheders brug af kirken.
Stk. 2. Før biskoppen tager stilling til, om betingelsen i stk. 1, nr. 3, er opfyldt, skal biskoppen forhandle med menighedsrådet.
Stk. 3. Biskoppen udfærdiger efter forhandling med menighedsrådet et regulativ om frimenighedens brug af kirken. Regulativet kan ændres til enhver tid.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights