Bibelen 2020 er udkommet

Brug Bibelen 2020. Men læs den på dens egne præmisser, lyder opfordringen fra Bibellæser-Ringens landsleder Lasse Holmgaard Iversen.

Fredag den 20. marts udkom en ny oversættelse af hele Bibelen. Det er ikke en autoriseret udgave, som den fra 1992, men den har nogle klare muligheder, mener Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Bibellæser-Ringen:

”Det mest positive ved den nye oversættelse er, at den er lettere tilgængelig for flere. Det gælder den almindelige dansker, der ikke er kendt med internt kirkesprog, men også mennesker, der er vant til at læse Bibelen. Sproget er ligefremt og tættere på det sprog, vi taler, og det vil være en hjælp for nogle,” siger han.

Lasse Holmgaard Iversen har læst en del i Bibelen 2020 og en del om den, og han gentager flere gange, at det er vigtigt at læse den nye oversættelse på dens egne præmisser.

”Læs den som det, den er! Den er netop ikke en ny autoriseret oversættelse, men en fortolkende udgave, som gør det muligt at læse Bibelen – og forstå hvad man læser,” siger han.

Hvad ser du som den væsentligste fordel ved Bibelen 2020?

”Hver gang, der kommer en ny oversættelse, så giver det anledning til opmærksomhed, og jeg håber, at flere griber muligheden for selv at få læst eller hørt bibelteksterne på en ny måde. Jeg håber også, at det betyder, at flere vil invitere andre med til at læse den.

Jeg tror, at der er en ny generation af bibellæsere, som vi nu har mulighed for at få med på vognen.

Jeg tror, at der er en ny generation af bibellæsere, som vi nu har mulighed for at få med på vognen.”

Er der nogle svagheder i oversættelsen af Bibelen 2020?

”Ja, det vil der altid være. Der er nuancer, som går tabt, fordi teksten bliver fortolket. Men enhver oversættelse er på sin vis en fortolkning. Det nudanske har ikke samme nuancer, som tidligere dansk. Og tidligere dansk har ikke samme nuancer som grundsprogene græsk og hebraisk.

Ordene synd og nåde røg allerede ud af teksten med Den nye aftale, og de er heller ikke med her. F.eks. siger Jesus i Markusevangeliet (1992-udgaven) ’Søn dine synder tilgives dig! Mens han i den nye udgave siger: ’Jeg tilgiver dig dine overtrædelser’. På den måde taber man de konkrete præcise begreber, men til gengæld vil langt flere forstå, hvad der menes med tilgivelse og overtrædelser.

Det er muligt, at vi mister noget, men spørgsmålet er, om ikke vi allerede har mistet det, hvis ingen forstår det.

Det er muligt, at vi mister noget, men spørgsmålet er, om ikke vi allerede har mistet det, hvis ingen forstår det. Hvis man umiddelbart forstår teksten, så kan den jo være en indgang til, at man fordyber sig mere og også bruger den autoriserede udgave eller andre udgaver,” siger Lasse Holmgaard Iversen.

Tjek gudsbilledet og menneskesynet

Hvad mener du, at man som bibellæser skal være opmærksom på, hvis man er bange for, at oversættelsen ændrer mere end, godt er?

”For det første skal man være opmærksom på gudsbilledet. Kig efter, hvordan Gud er portrætteret både på linjerne og mellem linjerne. Det er værd at lægge mærke til, om Gud bliver for menneskeliggjort, og om teksten bevarer Guds ophøjethed og hellighed. Det lægger jeg selv mærke til.

Det er vigtigt, fordi Bibelen jo er vores kilde til at tale om mennesket som skyldigt, for at vi kan tale om mennesket som frelst.

Dernæst vil jeg også lægge mærke til menneskesynet. Hvordan er menneskets relation til andre og til Gud beskrevet? Er mennesket beskrevet som ét, der er fortabt i sig selv, eller er det blevet knap så voldsomt? Det er vigtigt, fordi Bibelen jo er vores kilde til at tale om mennesket som skyldigt, for at vi kan tale om mennesket som frelst.”

En anden del af menneskesynet handler om køn. Og på nogle måder er Bibelen 2020 blevet mere kønsneutral. I den nye udgave skriver Paulus ikke blot Kære brødre, men Kære venner, fordi det er alt overvejende sandsynligt, at han skrev til både mænd og kvinder.

”Der er ingen tvivl om, at vi har fået en mindre kønnet Bibel. Men det betyder ikke, at Bibelen på nogen måde er blevet kønsneutral. Det fremgår klart af beskrivelserne af oversættelsearbejdet, at det ikke har været hensigten,” siger Lasse Holmgaard Iversen og fortsætter:

”Umiddelbart ser jeg heller ikke noget problem i det, men jeg vil holde øje med, hvordan der er oversat de steder, hvor køn er vigtigt i Bibelen, f.eks. i skabelsesberetningen.”

Og når vi er ved det med kønnet, så er det sjette bud fortolket, så det går bedre i spænd med tidens almindelige samlivsformer uden ægteskab. I 2020 udgaven hedder det: ’Du må ikke begå utroskab’, hvor det i den autoriserede udgave fra 1992 hedder: ’Du må ikke bryde ægteskabet’ og i 1931-udgaven: ’Du må ikke bedrive hor’.

To udgaver giver spillerum

Lasse Holmgaard Iversen nævner en anden positiv pointe ved den nye bibeludgivelse:

”Jeg hæfter mig ved, at med 2020-udgaven får vi et spillerum forstået på den måde, at den autoriserede udgave af Bibelen fortsat kan være meget tekstnær. Det ser man også i andre lande, f.eks. i England, at det er meget almindeligt, at man har flere udgaver af Bibelen. Vi skal øve os i, at der er flere muligheder.

Jeg forestiller mig heller ikke, at den nye udgave nødvendigvis skal afløse brugen af den autoriserede udgave i kirker og missionshuse. Ingen skal tvinges til at bruge den, men den kan være et godt supplement.”

Hvad er dit bedste argument for at læse Bibelen?

”Det er, at vi skal læse den for at lære Gud og os selv bedre at kende. Og den nye udgave kan være en hjælp til det.”

Læs mere her: https://blr.dk/bibelen2020/

OM BIBELEN 2020

Bibelselskabet udgiver Bibelen 2020. Den udkommer både som trykt bog, som e-bog og som lydbog.

Bibelselskabet skriver: Det er en målsprogsorienteret oversættelse, hvor målsproget er nudansk – det sprog vi taler med hinanden, mundret og velegnet til højtlæsning.

Bibelen 2020 har været næsten 20 år undervejs. Den er oversat fra grundsprogene af eksperter i hebraisk og græsk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

I processen har over 500 mennesker rundt om i hele Danmark læst med og givet respons på oversættelsen.

Se mere her Bibelen 2020

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights