Begravelseshjælp i vækst

ELNs begravelseshjælp gør status efter 2 års virke. 4 nye menigheder har tilsluttet sig.

ELNs begravelseshjælp blev etableret i begyndelsen af 2016 med 9 deltagende valg- og frimenigheder. Det årlige medlemsmøde blev afholdt i weekenden, hvor der blev gjort status over det forløbne år. Ideen  med begravelseshjælpen er at tilbyde en ”erstatning” for den ”gratis” begravelse medlemskab af Folkekirken giver. Udmeldte af Folkekirken, som ønsker at blive begravet på en kirkegård (og måske gøre brug af den kirkelige betjening) skal selv betale en takst, der er fastsat af det lokale menighedsråd. Medlemmer af valgmenigheder kan også blive opkrævet en takst for begravelse og derfor er der flere valgmenigheder med i den nystiftede begravelseshjælp.

4 nye menigheder

Formand for ELNs begravelseshjælp, Flemming Bay Thunbo, kunne i sin årsberetning fortælle at der siden opstarten er kommet 4 nye menigheder med, så der nu er ialt 1350 personer, som er dækket i tilfælde af dødsfald. Det er en solidarisk ordning, hvor det ikke er meningen at oparbejde en stor fondskapital, men at hjælpe hinanden, så man undgår at skulle binde store opsparede midler lokalt.

Det er jo vores fornemste opgave i foreningen at lave en solidarisk begravelses hjælp til dem som ikke er dækket af folkekirkens begravelses ordning. Hvis I ved om andre der vil være medlem så har vi en hjemmeside og ellers er i selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Vær opmærksom på at man ikke behøver at være med i ELN for at være med i ELNs begravelseshjælp, blot man er en evangelisk kirke er man velkommen. Dvs. menigheder som ikke er lutherske vil også være velkomne.

De deltagende menigheder indbetaler i 2018 et årligt beløb på 62,50 kroner for medlemmer under 50 år og 312,50 for medlemmer over 50 år. Hvis der er flere begravelser end forventet, så hjælper menighederne hinanden solidarisk med at dække et eventuelt underskud i begravelseshjælpen.

Indtil videre har der i 2016 og 2017 været udbetalt støtte til 9 begravelser.

Tilhørsforhold ELN.
ELNs begravelseshjælp har ikke er en formel organisatorisk tilknytning til ELN og hverken ELN eller ELNs begravelseshjælp har nogle økonomiske eller juridiske forpligtelser på hinanden.

Nye menigheder kan optages med virkning fra 2019.

Se mere om begravelseshjælpen på elnbegrav.dk

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights