Århus Bykirke – en kirke i vækst

Valgmenigheden Århus Bykirke, der er tilsluttet IM og desuden er en del af ELNs menighedsnetværk får positiv omtale i TV2 Øst

Langfredag var TV2-Østjylland på besøg i Århus Bykirke og oplevede her en menighed der ikke kæmper med tomme kirkebænke, men til gengæld trækker fulde huse. Se indslaget her

Kirke for unge

Når der holdes gudstjeneste i Århus bykirke, “så er det stadig det gamle klassiske budskab, men i en ny indpakning”, siger hjælpepræst Daniel Lind. Det foregår på de unges præmisser og med god inddragelse af de unge selv i afvikling af gudstjenesten. “Det er fedt. Det er unge mennesker og det er god energi”, siger studerende Thomas Friis.”Århus Bykirke leverer et nutidigt budskab, som vi kan forholde os til i dag.” Der er en lang række tjenestegrupper i menigheden, hvor man selv kan bidrage og være aktiv.

En menighed i vækst

Med 370 medlemmer har Århus Bykirke mere end fordoblet sit medlemsantal i løbet af blot 4 år. Der afholdes 3 gudstjenester om måneden for stort set fulde huse, men der arbejdes på at der i efteråret kan blive plads til flere gudstjenester for at tilgodese nye medlemmer.

 

DAGE I BØN: Vil du være med til at bede. Nogle dage - eller blot nogle timer?

FRIMENIGHEDSKONFERENCE: Få inspiration og del erfaring og visioner.

SOGNEKIRKEKONFERENCE: Grib sognekirkens muligheder!