Anmeldelse af bønnebog

Bønnebog med bønner til gudstjenesten og kirkeåret får kritisk anmeldelse

Sognepræsterne Karsten Christensen, Harboøre-Engbjerg sogne og Michael Lerche Nygaard, Kristkirkens sogn, Kolding har i Præsteforeningens Blad anmeldt bogen ”Gudstjenestens bønner 1”, red. Malene Bjerre m.fl fra Aros Forlag 2012. Det er en ny bønnebog med ind- og udgangsbønner, indlednings- og slutningskollekter, kirkebønner samt dåbs- og nadverbønner til brug ved højmessen og det er redaktionsgruppens ambition er at lancere ”en ny generation af kollekter”, som forfatterne håber ”med tiden vil vinde anerkendelse, gyldighed og autoritet”.

Karsten Christensen og Michael Lerche Nygaard afdækker meget klart den teologi og det gudsbillede, som ligger bag bønnerne og beskriver forfatternes gudsbillede således:
”Gud har ændret sig ved at indoptage kvaliteten afmagt, som forstås nutidigt. Gud er blevet afmægtig, og har derfor forandret sig og fået et nyt sindelag. Gud er blevet en slags discipel af mennesket.” og det har katastrofal betydning for den kristne bøn.
”Man har i ”Gudstjenestens bønner 1” en bønnebog, hvis teologi på mange punkter bevæger sig bort fra bøn i almindelig kristen betydning.
Og hvordan skulle det kunne være anderledes, når man opgiver og modarbejder kristen gudsopfattelse og antropologi?
Hvor den kristne bøn er det åndeligt muterede (faldne) menneskes nødråb til Herren, som er vor Gud, den Almægtige Fader, har bønnebogen et andet ærinde. Den udspringer af et ønske om at udtrykke sig poetisk overfor en muteret Gud, der ikke blot er på niveau med mennesket, men ligefrem er blevet en slags discipel af det, og stadig kun er undervejs med at forstå sig selv.”

Gud skabes i menneskets billede

Overordnet lider mange af bønnerne af de pædagogiske svagheder og af en teologi, der i realiteten vil få katastrofale følger for menighederne, hvis den ”vinder anerkendelse, gyldighed og autoritet”. Henvisningerne til Guds frelsesgerninger i historien er ofte indirekte eller fraværende. Herren, vor Gud, den Almægtige Far i egen høje personlighed vil uvægerligt fortone sig i røgen fra det metaforiske eksperiment, sammen med sin ære, magt og herredømme. Tilbage vil stå en vag forestilling om den afmægtige andethed, som man kan henvende sig til, hvis man har lyst, alt imens denne bliver klogere.

De fleste af bønnerne i den nye bønnebog, som sikkert allerede nu afprøves rundt om i de danske menigheder, er skrevet af Kirsten Jørgensen og Elof Westergaard. Sidstnævnte er kandidat til bispeembedet i Ribe stift.
Man kan håbe, at menighederne i Ribe stift vil tage afstand fra en teologi og et gudsbillede som med Karsten Christensen og Michael Lerche Nygaards ord beskrives på denne måde: ”Der ikke tale om en teologi i sædvanlig forstand, snarere om en metaforisk/kunstnerisk tænkemåde, der forholder sig eksperimenterende til kristendommens dogmer og billeder, og lancerer et plastisk gudsbillede.”

Hele anmeldelsen af bønnebogen kan læses her: Anmeldelse af Gudstjenestens bønner 1

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights