Åbent brev til Karsten Nissen

I et åbent brev står en gruppe præster og lægfolk sammen i henvendelse til biskop Karsten Nissen i spørgsmålet om vielse af homoseksuelle.

Kære Karsten Nissen!

Du har skrevet til præster og menighedsråd i Viborg stift og offentligt forklaret, hvorfor du har skiftet synspunkt i sagen om vielse/ velsignelse af homoseksuelle par. Tak for det. Det er godt at vide, hvor man har hinanden. Derfor ønsker vi også, at både du og offentligheden i almindelighed skal vide, hvordan vi som lægfolk og præster i stiftet stiller os i denne sag.

Du nævner i dit brev forhold som glæder os, og som vi i allerhøjeste grad har brug for at tage til os og tage ved lære af. Det gælder f. eks. din hævdelse af ægteskabet som Guds skaberordning. Det gælder din omsorg for det enkelte menneske og det enkelte menneskes livssituation, inklusive den homoseksuelles. Det gælder endelig din understregning af, at vi alle sammen er fælles om synden, som et grundvilkår.
Men det er også vores overbevisning, at du i denne sag på en række områder tager fejl. Vi vil pege på følgende:

1/ Der findes ingen argumenter for, at en velsignelseshandling er forskellig fra en handling, hvor det registrerede partnerskab indgås i kirken. Begge dele vil på sigt underminere ægteskabet som skabelsesordning.

2/ Det kunne se ud som om du, hvor du peger på, at Jesus ikke omtaler homoseksuelle forhold, drager en skillelinje mellem den Jesus-forkyndelse, vi møder i evangelierne og den forkyndelse, vi møder i NT i øvrigt. En sådan skelnen er ikke teologisk legitim, fordi den sætter spørgsmålstegn ved den apostolske autoritet.

3/ Vi anerkender og ønsker at virke for de homoseksuelles ret til og behov for menneskelige fællesskaber, men vi anser din anvendelse af ordene om, at ”det ikke er godt for mennesket at være alene”, som argument for, at et homoseksuelt ægteskabslignende forhold er teologisk legitimt, som vildledende, idet et sådant samliv med tydelighed har det samlede bibelske vidnesbyrd imod sig. Derfor opfatter vi også et sådant ritual som et alvorligt svigt både i forhold til de homoseksuelle og i forhold til forkyndelsen af evangeliet i øvrigt.

4/ Vi anerkender ikke som teologisk argument, at vore erfaringer i mødet med enkelt mennesker overordnes og stiller sig i modsætning til den klare vejledning, vi mødes med i den hellige skrift.

5/ Vi anerkender ikke din anvendelse af Confessio Augustana (CA) art. 7 som argument for, at indførelsen af et ritual til velsignelse af homoseksuelle ikke skulle anfægte kirkens enhed. Den videre læsning af CA gør nemlig tydelig, at de ordninger, der kan bevares, selvfølgelig kun er ordninger, der kan bevares uden synd, er gavnlige for god ro og orden i kirken, ikke fordunkler Guds bud og fører mennesker i fordærv, ikke er mod Guds Ord. Jf. CA 15 og andre. Det er vores opfattelse, at hver enkelt af de nævnte områder ville kollidere alvorligt med et evt. ritual for vielse/ velsignelse af homoseksuelle.

6/ Det betyder, at det skisma, der ved indførslen af et ritual opstår og bliver tydeligt på kirkens alter, skismaet mellem kirkens ”grundbog”, Biblen og dens praktiske ”manual”, ritualbogen, er et skisma, der bryder kirkens enhed. Jf. i øvrigt, at et flertal i bispekollegiet før har afstået fra indførelse af et ritual, netop for ikke at bryde enheden. Nogle vil leve i folkekirkeordningen med bevidstheden om denne brudte enhed, andre vil opleve sig sat uden for den folkekirkelige ordning. I forlængelse af den kirkelige tradition må vi hævde, at den, der indfører nyordninger i kirken, også må bære ansvaret for den splittelse, der evt. følger med.

7/ Vi anerkender din analyse af den politiske situation og folkekirkeordningens afhængighed af denne. Men vi anerkender ikke, at kirkens ritualer skal designes i forlængelse at politiske situationer og flertal. Hvor det er en nødvendighed, har folkekirkeordningen ingen berettigelse.

8/ Et ritual er kirkens bekendelse i praksis. Derfor er det for os at se sådan, at du som fortaler for et ritual til velsignelse af homoseksuelle parforhold er med til at fjerne kirkens hidtidige trosgrundlag og erstatte det med et andet.

9/ Du er kaldet til at være biskop. Derfor vil vi lytte til dig og lade os vejlede, for så vidt du taler i forlængelse af Guds ord, jf. Augustana art. 28. Modsat siger bekendelsen samme sted med et citat sådan: ”Man bør heller ikke give katolske biskopper medhold, hvis de måske nogetsteds fejler eller mener noget mod Guds kanoniske skrifter.” Det samme princip anbefaler vi anvendes og ønsker vi selv at gøre gældende i sagen her.

Bankfuldmægtig Søren Iversen, Lemvig
Direktør Ole Jørgen Jensen, Skive
Efterskoleforstander Jens Dam, Bjerringbro
Gårdejer Bent Iversen, Aulum
Indremissionær Chr. P. Olesen, Ejstrupholm
Kunderådgiver/bankassistent Jytte Fomsgaard Svinth, Herning
Lærer Torsten Nielsen, EngesvangPensionist Børge Ladekjær, Vinding
Senior konsulent Poul Erik Hansen, Farsø
Skoleleder Kurt Nielsen, Holstebro
Slagteriarbejder Børge Svinth, Herning
Sognepræst Lars Morthorst , Rødkærsbro
Sognepræst Chr. Poulsen, Snejbjerg
Sognepræst Erik Nicolaisen, Herning
Sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen
Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre
Sognepræst Morten Mouritzen, Vinding
Sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding
Sognepræst Torben Haahr, Løgstør
Ungdomskonsulent Simon Nielsen, Holstebro

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights